Existuje mnoho důvodů, proč studovat právě u nás. Představujeme vám několik z nich, které sami považujeme za nejdůležitější. Více informací vám rádi poskytneme na našich dnech otevřených dveří.

 1. Moderní vzdělávací program
  Studium není memorování a student je kolega učitelů.
 2. Jsme IB World School – škola oprávněná poskytovat svým studentům IB Diploma Programme (IB DP) zakončený mezinárodně uznávanou maturitní zkouškou.
 3. Mezinárodní i domácí garance kvality – jsme součástí mezinárodní sítě škol s právem poskytovat mezinárodní IB maturitu. Tuto možnost má v ČR pouze 17 středních škol, z toho pouze 7 českých. Pro dlouhodobou spolupráci si Gymnázium Evolution Sázavská také vybrala Pedagogická fakulta UK Praha.
 4. Evropská úroveň vzdělávání
  Připravujeme vlastní vzdělávací projekty, které opakovaně získávají finanční podporu fondů Evropské unie. Úspěšnost studentů a zkvalitnění výuky jsou hlavní cíle těchto projektů.
 5. iPady ve výuce
  Disponujeme mobilní učebnou s iPady a snažíme se efektivně je využívat ve výuce. Studenti od primy mají k dispozici osobní školní iPad.
 6. Rozšířená výuka jazyků
  Tandem pro výuku jazyků tvoří vždy český učitel gramatiky a rodilý mluvčí. Studenti jsou připravováni na složení mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů – např. FCE, CAE, Zertifikat Deutsch, DELE, DELF.
 7. Kvalitní příprava na přijímací zkoušky. Téměř všichni naši studenti uspějí u přijímacích zkoušek na vysoké školy v ČR i zahraničí včetně exponovaných oborů (lékařské, právnické, jazykové obory atd.).  V našich přípravných kurzech také připravujeme žáky ZŠ na státní přijímací zkoušky na střední školy.
 8. Pomáháme handicapovaným
  Zaručujeme individuální vstřícný přístup, který pomáhá úspěšně zvládnout studijní handicap. Dyslektikům, tělesně postiženým i jinak znevýhodněným studentům pomáháme v úspěšném studiu.
 9. Rozvíjíme osobnost studenta
  Základem je dialog a spolupráce. Učíme studenty nahlédnout pod povrch věcí a rozumět souvislostem. Student je ten, kdo hledá odpovědi, učitel tím, kdo mu pomáhá hledat k nim správnou cestu.
 10. Jsme otevřená škola
  Pro každého, kdo se chce vzdělávat, máme otevřené dveře. Jakékoliv projevy agresivního nebo jiného patologického chování absolutně nemají na naší škole místo. Studenti mají právo a možnost se kdykoliv vyjádřit a sdělit nám své názory.
 11. … a dobrá školní atmosféra je pro nás vším  – z anonymních dotazníků vyplývá, že by se téměř všichni naši studenti rozhodli znovu pro naši školu, pokud by k tomu měli příležitost. Nejvíce cení atmosféru, vstřícný přístup učitelů, jejich odbornost a výběr profilových předmětů.
 12. V centru dění – jsme v centru Prahy nedaleko náměstí Míru,  u metra trasy A a C a přesto v klidné čtvrti, nedaleko od Grébovky, Riegrových a Heroldových sadů. Kolem školy je řada zajímavých míst, které jsou samy o sobě učebnicí pro řadu předmětů.
 13. Nabízíme další benefity – za všechny jmenujme např. netradiční aktivity připravované s odbornými institucemi, individuální konzultace studentů s učiteli, materiální vybavení pro školní a mimoškolní činnost, nárok na opravné testy, školní elektronickou databázi (SIS) a mnoho dalšího.