Přihlášky a smlouvy o studiu

Vážení rodiče,
vyplněnou a podepsanou přihlášku nebo smlouvu je možné doručit poštou nebo osobně do kanceláře školy.

Přihlášky:
školní přihláška ke studiu pro osmileté studium
státní přihláška ke vzdělávání – studiu

Přihlášky – přestupy:
přestupová přihláška pro osmileté studium
přestupová přihláška pro čtyřleté studium

Informace potřebné pro vyplnění přihlášky:
Název a adresa školy:  Gymnázium Evolution Sázavská
Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2

obor vzdělání,  KKOV:
Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium  79-41-K/41 Gymnázium – pouze přestupy

Smlouvy:
smlouva o studiu pro osmileté studium (rozšířená výuka ANJ)
smlouva o studiu bez rozšířené výuky ANJ – přestup osmileté a čtyřleté studium