Dle metodiky k průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2020/2021 uvádíme tato nejdůležitější hygienická opatření:
Příchod ke škole a pohyb před školou

  • Dostavit se na zkoušku ve stanovený čas dle pozvánky.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 m.
  • Povinnost zakrytí úst a nosu včetně doprovodu respirátorem (FFP2, KN95 a jim podobné), uchazeči mohou mít chirurgickou roušku.
  • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 6. dubna 2021 bude uchazečům umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou), pouze pokud:

–        nebudou mít příznaky onemocnění COVID-19

a

–        předloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky (může se jednat o test provedený školou nebo poskytovatelem zdravotních služeb). Doklad o negativním testu lze nahradit dokladem o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID-19 nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování.

Děkujeme za pochopení

 

Vedení školy