Školní jídelna Sázavská

Úřední hodiny kanceláře
Pondělí – Pátek:   6:45 – 8:45 hod. a 11:30 – 14:15 hod.
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Pechová

Cena oběda:
Žáci 11 – 14 let               27,- Kč / 1 oběd
Žáci 15 let a výše            29,- Kč / 1 oběd
plus cena doplatku je 12,- Kč /1 oběd v kanceláři GEVO Sázavská.
Bankovní spojení pro bezhotovostní platby je 2100434948/2010 plus příslušný variabilní symbol.

Volba oběda

Každý strávník, má-li zaplacený oběd, má možnost vybrat si denně ze 2 jídel. Automaticky má každý student přednastavené jídlo č. 1. V případě zájmu o jídlo č. 2 provede svoji volbu prostřednictvím terminálu ve školní jídelně.

Pro elektronickou volbu oběda je potřeba mít buď kartu za 35,- Kč nebo čip, který lze vyzvednout proti vratné záloze 115,- Kč. Záloha je strávníkovi vrácena pouze v případě, když čip odevzdá nepoškozený a funkční.

Odhlášení oběda

Odhlášení oběda lze provést nejpozději v den příslušného oběda do 7:30 hod., těmito způsoby:

 • telefonicky na čísle 277 779 640 nebo SMS zprávou na čísle 606 604 258
 • e-mailem na adrese jidelna@zssazavska.cz

Odkaz na jídelní lístek

Jídelna KDM u svaté Ludmily

Kontaktní informace:

Francouzská 1/585, Praha 2 – Vinohrady

Tel: 224 900 685, 224 900 686

jidelna@kdm.cz

Výdej obědů: 11:15 – 14:15

Způsob platby u studentů

Každý strávník má ve stravovacím systému zřízen účet, na který si průběžně vkládá kredit (zálohu), z něhož se mu odečítají jednotlivé platby za odebrané jídlo. Výši kreditu na svém účtu může strávník zjistit na objednávkovém terminálu po přiložení svého čipu.

Způsoby platby:

 • převod na bankovní účet buď platebním příkazem, nebo složenkou:
  • číslo účtu: 35-6737540287/0100,
  • variabilní symbol: číslo, které je přiděleno při vyzvednutí čipu.
 • případně v hotovosti přes pokladnu.

Stravovací systém pro studenty

 • Objednávání jídel: jídla je možné odhlašovat, příp. objednávky měnit dle vlastní volby až na 14 dní předem na základě předem zveřejněného jídelního lístku. K administraci objednávek jídel je určen nástěnný objednávkový terminál, který je umístěn v blízkosti pokladny v jídelně KDM.
 • Čipy: strávník využívá čip ve formě přívěsku, který je vydáván proti záloze 100,- Kč.

Odhlášky stravování

 • pomocí čipu vždy předchozí den do 14:15
 • www.kdm.cz/objednavky-jidel.php  – internetové objednávání vždy předchozí den do 14:15
 • telefonicky: 224 900 681 (v případě nemoci, do 8:00)
 • e-mail: jidelna@kdm.cz   (v případě nemoci, do 8:00)

Odkaz na jídelní lístek