23. a 24. 4. 2019 se sešly Rady rodičů jednotlivých škol (RR GEVO JM a RR GEVO Sázavská) aby s nimi zřizovatelé projednali rozpočet školy na příští školní rok a z něho vyplývající výši školného a požádali Rady o doporučení částky.

Doporučení poté 24.4.2019 projednala Rada školy a schválila výši školného takto:

  1. rozšířené školné – 6 250 Kč měsíčně ( 75 000 Kč ročně)
  2. základní školné –  4 600 Kč měsíčně (55 200 Kč ročně).

Dr. Preissová, J. Němeček

Platby školného

  • bankovní spojení: 1968155359/0800, variabilní symbol: evidenční číslo studenta (jeho číslo v systému Bakaláři)
  • do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení studenta
  • důležité termíny:

Termín pro zaplacení školného za I. pololetí následujícího šk. roku : 1. 7.
Termín pro zaplacení školného za II. pololetí: 1. 1. daného šk. roku