26. a 27. 5. 2020 se sešly rady rodičů jednotlivých škol (RR GEVO JM a RR GEVO Sázavská), aby s nimi zřizovatelé projednali rozpočet školy na příští školní rok a z něho vyplývající výši školného.

Po projednání požádali obě rady rodičů o odsouhlasení rozpočtu školy a jeho doporučení ke schválení Radou školy GEVO.

Doporučení poté 27.5.2020 projednala Rada školy GEVO a schválila návrh rozpočtu v předložené variantě. Z něho vyplývá tato výše školného pro školní rok 2020/21:

  1. rozšířené školné – 6 450 Kč měsíčně (77 400 Kč ročně)
  2. základní školné –  4 747 Kč měsíčně (56 966 Kč ročně).

Dr. Preissová, J. Němeček

Platby školného

  • bankovní spojení: 1968155359/0800, variabilní symbol: evidenční číslo studenta (jeho číslo v systému Bakaláři)
  • do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení studenta
  • důležité termíny:

Termín pro zaplacení školného za I. pololetí následujícího šk. roku : 1. 7.
Termín pro zaplacení školného za II. pololetí: 1. 1. daného šk. roku