Akutualizace termínů a akcí k 26. 4. 2021

Třídní schůzky, informační schůzky k IB studiu, konzultační den

27. 4. (út) rodičovské schůzky od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.
27. 4. (út) rodičovské schůzky 1. IB na GEVO Sázavská od 18 hod.

8. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy (šk. rok 2021/2022) od 1719 hod.
17. 6. (čt) seznamovací schůzka studentů sext registrovaných do IB studia s IB učiteli od 15:45 hod. na GEVO Jižní Město

 

Pro lepší přehlednost přinášíme aktualizovaný harmonogram on-line i předpokládaných off-line akcí na konci dubna, v květnu a červnu.

Duben
27. 4. (út) rodičovské schůzky od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.

28. 4. (st) Oktáva – deadline pro výběr podoby maturitní zkoušky

30. 4. (pá) vyhodnocení druhých celoškolních projektů
30. 4. (pá) oktáva – deadline pro podání žádosti o nahrazení ústní zkoušku z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Květen

3. 5. (po) v závislosti na vývoj pandemické situace v Praze možný návrat studentů nižšího gymnázia k rotační výuce
3. 5. (po) profesní den septimy – on-line

4. 5. (út) klasifikační porada maturantů

5. 5. (st) 1. termín státní přijímací zkoušky do primy od 8,30 hod.
5. 5. (st) 1. termín školní přijímací zkoušky do primy od 13,45 hod.
5. 5. (st) Rada rodičů GEVO Sázavská od 17,00 hod.
5. 5. (st) Rada školy GEVO cca od 17,45 hod.

6. 5. (čt) 2. termín státní přijímací zkoušky do primy od 8,30 hod.
6. 5. (čt) 2. termín školní přijímací zkoušky do primy od 13,45 hod.

14. 5. (pá) – vysvědčení a poslední zvonění maturantů

17. –25. 5. (po-út) Mock Exams 1.IB

24. – 26. 5. (po-st) písemná část státní maturitní zkoušky

Červen

2. 6. (st) náhradní termín 1. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
2. 6. (st) náhradní termín 1. kola přijímacího řízení školní části od 13,45 hod.

3. 6. (čt) náhradní termín 2. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
3. 6. (čt) náhradní termín 2. kola přijímacího řízení školní části od 13,45 hod.

14.- 18. 6. (po-pá) ústní část maturitní zkoušky
14.- 18. 6. (po-pá) ostatní ročníky – probíhá třetí celoškolní projekt

15. 6. (út) klasifikační porada od 16,00 hod.

16. 6. (st) a 17. 6. (čt) seznamovací schůzka studentů sext registrovaných do IB studia s IB učiteli od 16:00 hod. na GEVO JM

18. 6. (pá) termín odevzdání 3. celoškolního projektu do 22 hod.

22. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy (šk. rok 2021/2022) od 17–19 hod.

25. 6. (pá) slavnostní předání vysvědčení a slovních hodnocení od 9 hod.; konec školního roku

26. 6. (so) maturitní ples, slavnostní předání maturitního vysvědčení

6. 7. (út) zveřejnění výsledků IB maturit

1. 9. 2021 (st) zahájení nového školního roku 2021/22

 

Podle pandemické situace upřesníme, zda a za jakých podmínek se budou  konat tyto tradiční akce:

výjezdní týden/jednodenní třídní aktivity/sportovní den – plánované na 21.–24. 6. (po-čt)

– 10. ročník sportovního dne, zajišťuje GEVO Sázavská

– Sázavský tygřík pro studenty nižšího gymnázia

– GEVOLTA (Sázavský tygr) pro studenty vyššího gymnázia