Svátky, prázdniny,  ředitelská volna ve školním roce 2020/2021

28. 9. (po) státní svátek
26. 10.–27. 10. (po-út) ředitelské volno
28. 10. (st) státní svátek
29.– 30. 10. (čt-pá) podzimní prázdniny
16. 11. (po) ředitelské volno
17. 11. (út) státní svátek
22. 12. (út) ředitelské volno
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (st–ne) vánoční prázdniny
29. 1. (pá) pololetní prázdniny
22.–28. 2. (po-ne) jarní prázdniny
1.–5. 4. (čt–po) velikonoční prázdniny a Velikonoce

Třídní schůzky, informační schůzky k IB studiu, konzultační den

15. 9. 2020 (út) třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.
15. 9. (út) úvodní třídní schůzka rodičů 1. IB na GEVO Jižní Město od 18 hod.
22. 9. (út) zvláštní informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů studentů sext AB od 17 hod.
6. 10. (út) Školská rada GEVO (na GEVO Jižní Město) od 17,30 hod.
6. 10. (út) informační třídní schůzka pro rodiče 2. IB k organizaci zkoušek a hodnocení prací od 18 hod. na GEVO Sázavská
24. 11. (út) třídní schůzky 1. a 2. IB na GEVO Jižní Město od 17 hod.
1. 12. (út)  rodičovské schůzky od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.

5. 1. 2021 (út) informativní schůzka o IB studiu pro zájemce z řad studentů tercie až kvinty od 15:45 hod.
12. 1. (út)
informativní schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů studentů sekundy až kvinty od 17 hod.
2. 2. (út) tématický workshop „Studium na univerzitách v zahraničí“ pro studenty sext a 1. IB a jejich rodiče od 17 hod. na GEVO Sázavská
2. 3. (út) tématický workshop „IB Learner Profile & International Mindedness“ pro studenty sext a 1. IB a jejich rodiče od 17 hod. na GEVO Sázavská
30. 3. 2020 (út) konzultační den od 17 do 19 hod., třídní schůzky oktávy od 17-17,30 hod.
30. 3. 2020 (út)
rodičovské schůzky 2. IB na GEVO Sázavská od 18 hod.
21. 4. (st) rada rodičů GEVO Sázavská od 17 hod.,  školská rada GEVO (na GEVO Sázavská) od 18, 10 hod.
27. 4. (út) rodičovské schůzky od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.
27. 4. (út) rodičovské schůzky 1. IB na GEVO Sázavská od 18 hod.

8. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy (šk. rok 2021/2022) od 1719 hod.
17. 6. (čt) seznamovací schůzka studentů sext registrovaných do IB studia s IB učiteli od 15:45 hod. na GEVO Jižní Město

Září
1. 9. (út) zahájení školního roku, od 8,30 hod.
1.–4. 9. (út-pá) adaptační kurz ELDORADO pro primu (Střelské Hoštice)
1.–4. 9. (út-pá) enviromentální kurz sexty A (Oldřichovice v Hájích)
1.-4. 9. (út-pá) adaptační kurz  5. IB
7. 9. (po) třídnické hodiny primy (1. – 3. hod.)
7.–11. 9. (po-pá) enviromentální kurz sexty B (Oldřichovice v Hájích)
15. 9. (út) třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.
15. 9. (út)
úvodní třídní schůzka rodičů 1. IB na GEVO Jižní Město od 18 hod.
15. – 18. 9 (út-pá) bazar učebnic (prima až oktáva) po dohodě v čas určený třídními učiteli
22. 9. (út) focení tříd a sboru od 10 hod.
22. 9. (út) zvláštní informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů studentů sext AB od 17 hod.

Říjen
6. 10. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod.- setkání rodičů s ředitelem
6. 10. (út) Školská rada GEVO (na GEVO Jižní Město) od 17,30 hod.
6. 10. (út) informační třídní schůzka pro rodiče 2. IB k organizaci zkoušek a hodnocení prací od 18:00 na GEVO Sázavská
13. 10. (út) profesní testy pro zájemce o IB studium ze sext AB
26. 10.–27. 10. (po-út) ředitelské volno
28. 10. (st) státní svátek
29.– 30. 10. (čt-pá) podzimní prázdniny

Listopad
2. 11. (po)
termín odevzdání 1. celoškolního projektu
4. 11. (st)
den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem + workshop s iPady pro budoucí studenty
10. 11. (út) 1. termín předtestů – přijímaček nanečisto od 14,30 hod.
11. 11. (st)
Noc CUP na GEVO Jižní Město od 17,30
16.11. (po)
ředitelské volno
17. 11. (út)
státní svátek
24
. 11. (út) třídní schůzky 1. a 2. IB na GEVO Jižní Město od 17 hod.
26.-28. 11. (čt-so) prezentace školy na přehlídce SŠ Schola Pragensis

Prosinec
1. 12. (út)
zadání 2. celoškolního projektu
1. 12. (út) rada rodičů od 17 hod.; rodičovské schůzky od 18 hod.
8. 12. (út)
den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem+ workshop s iPady pro budoucí studenty
8. 12. (út)
profesní testy pro studenty septimy na GEVO Sázavská
15. 12. (út) 2. termín předtestů – přijímaček nanečisto od 14, 30 hod.
21. 12. (po) vánoční koncert od 10 hod.
22. 12. (út) ředitelské volno
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (st–ne) vánoční prázdniny

Leden
4. 1. 2021 (po) první den vyučování v novém roce
5. 1. 2021 (út) informativní schůzka o IB studiu pro zájemce z řad studentů tercie až kvinty od 15:45 hod.
9. 1. (so) den otevřených dveří pro 8leté studium od 10 do 12 hod.;  setkání rodičů s ředitelem od 10 hod.+ workshop s iPady pro budoucí studenty
12. 1. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem + workshop s iPady pro budoucí studenty
12. 1. (út) informativní schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů sekundy až kvinty od 17 hod.
19. 1. (út) 3. termín předtestů – přijímaček nanečisto od 14,30 hod.
26. 1. (út) klasifikační porada od 15,30 hod.
28. 1. (čt) 5. a 6. vyuč. hodina předání vysvědčení, ukončení 1. pololetí
29. 1. (pá) pololetní prázdniny
31. 1. (ne)
den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem + workshop s iPady pro budoucí studenty

Únor
2
. 2. (út) 4. termín předtestů – přijímaček nanečisto od 14,30 hod.
2. 2. (út)
tématický workshop „Studium v zahraničí“ pro studenty sext a 1. IB a jejich rodiče od 17 hod. na GEVO Sázavská
22.– 28. 2.
(po-ne) jarní prázdniny

Březen
1. 3. (po)
termín odevzdání 2. celoškolního projektu do 22 hod.
2. 3. (út) tématický workshop „IB Learner Profile & International Mindedness“ pro studenty sext a 1. IB a jejich rodiče od 17 hod. na GEVO Sázavská
1. – 5. 3. (po-pá) předpokládaný termín stáží septimy na VŠ
20. 3. (so) ples GEVO, palác Lucerna od 19 hod.
30. 3. 2020 (út) konzultační den od 17 do 19 hod., 17-17,30 třídní schůzky oktávy
30. 3. 2020 (út) rodičovské schůzky 2. IB na GEVO Sázavská od 18 hod.

Duben
1.–5. 4. (čt–po)
velikonoční prázdniny a Velikonoce
6. 4. (út)
studijní volno
7. 4. (st)
písemná práce státní maturitní zkoušky z českého jazyka
12. 4. (po)? 1.  termín 1. kola přijímacího řízení školní části od 10 hod.
13. 4. (st)? 2. termín 1. kola přijímacího řízení školní části od 10 hod.
14. 4. (čt)? 1. termín 1. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
15. 4. (pá)? 2. termín 1. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
12.–15. 4. (po -čt) akční týden primy až septimy
21. 4. (st) rada rodičů GEVO Sázavská od 17 hod.,  školská rada GEVO (na GEVO Sázavská) od 18, 10 hod.
21. 4. (út)? náhradní termín 1. kola přijímacího řízení školní části od 10 hod.
27. 4. (út)
klasifikační porada maturantů
27. 4. (út) rodičovské schůzky od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.
30. 4. (pá)
poslední zvonění maturantů

Květen
3. – 5. 5. (po-st) písemná část státní maturitní zkoušky
13. 5. (st)? náhradní termín 1. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
14. 5. (čt)? náhradní termín 2. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
18. –22. 5. (po-čt) mock exams 5. IB
17. -21. 4. (po-pá) maturitní zkoušky
21. 4. (pá) termín odevzdání 3. celoškolního projektu do 22 hod.
28. 5. (pá) slavnostní předání maturitního vysvědčení, Velký sál Novoměstské radnice
29. 5. –31. 5. (so-po) předpokládaný termín třídních akcí

Červen
8. 6.? (út) projektový den – prezentace nejlepších projektů, Velká aula PedF UK, od 9,00 hod.
8. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy (šk. rok 2021/2022) od 17–19 hod.
15. 6. (út) klasifikační porada od 16,00 hod.
17. 6. (čt) seznamovací schůzka studentů sext registrovaných do IB studia s IB učiteli od 15:45 hod. na GEVO JM
21.–25. 6. (po-pá) výjezdní týden
28. 6. (po) 10. ročník sportovního dne, zajišťuje GEVO Sázavská
29. 6. (út) úklid školy, Sázavský tygřík pro studenty nižšího gymnázia
29. 6. (út) GEVOLTA pro studenty vyššího gymnázia
30. 6. (st) slavnostní předání vysvědčení a slovních hodnocení od 9 hod.; závěr
školního roku