Svátky, prázdniny,  ředitelská volna 2018/2019
28. 9. 2018 (pá) státní svátek
29.–30. 10. (po-pá) podzimní prázdniny
16. 11. (pá) ředitelské volno
21. 12.(pá) ředitelské volno
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (so-st) vánoční prázdniny
1. 2. (pá) pololetní prázdniny
11.–17. 2. (po-ne) jarní prázdniny
14. 3. (čt) studijní volno sekunda – sexta
15. 3. (pá) ředitelské volno
18.–22. 4.  (čt-po) velikonoční prázdniny a Velikonoce
23. 4. (út) ředitelské volno
1. 5. (st) státní svátek
8. 5. (st) státní svátek

Třídní schůzky, konzultační den
12. 9. 2018 (st) 
třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.
2. 10. (út) Školská rada GEVO (na GEVO Sázavská) od 17,30 hod.
4. 12. (út) rodičovské schůzky od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.
2. 4. 2019 (út) rodičovské schůzky od 18 hod.,  rada rodičů od 17 hod.
16. 4. (út)
rada rodičů od 17 hod.
23. 4. (út) Školská rada GEVO (na GEVO JM) od 17, 30 hod
14. 5. (út) konzultační den od 17 do 19 hod.
11. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy od 17 hod.

Září
3. 9. (po) zahájení školního roku, od 8,30 hod.
3.-6. 9. (po-čt) kurz ELDORADO pro primu (Střelské Hoštice, okr. Strakonice)
6. 9. (čt) bazar učebnic (tercie až 4. A) od 13 hod. v tělocvičně GEVO Sázavská
7. 9. (pá) třídnické hodiny primy (1. – 3. hod.)
7. 9. (pá)
bazar učebnic prima a sekunda
11. 9. (út)
podzimní termín maturitní zkoušky od 8,30 hod.
12. 9. (st) třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.
18. 9. (út) focení tříd a sboru od 12,30 hod.
28. 9. (pá) státní svátek

Říjen
2. 10. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod.- setkání rodičů s ředitelem
2. 10. (út) Rada školy GEVO (koná se na GEVO Sázavská) od 17 hod.
8.-12. 10. (po-pá) výměnný pobyt Norimberk, výběr kvinty A a kvinty B
29.–30. 10. (po–út) podzimní prázdniny

Listopad
6. 11. (út)
Den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem + workshop s iPady pro budoucí studenty
13. 11. (út)
1. předtesty – přijímačky na nečisto od 14 hod.
14. 11. (st)
Noc CUP na GEVO JM
15. 11. (čt)
školní termín odevzdání přihlášky ke státní maturitní zkoušce 2019
16. 11. (pá) ředitelské volno
22.-24. 11. (čt-so) prezentace školy na přehlídce SŠ Schola Pragensis
23. 11. (pá) termín odevzdání 1. celoškolního projektu
27. 11. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. setkání rodičů s ředitelem+ workshop s iPady pro budoucí studenty

Prosinec
3. 12. (po)
zadání 2. celoškolního projektu
4. 12. (út)
rada rodičů od 17 hod.; rodičovské schůzky od 18 hod.
11. 12. (út) 2. předtesty – přijímačky na nečisto od 14 hod.
20. 12. (čt) vánoční koncert od 10 hod.
21. 12. (pá) ředitelské volno
22. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (so–st) vánoční prázdniny

Leden
3. 1. 2018 (čt) první den vyučování v novém roce
5. 1. (so) den otevřených dveří pro 8leté studium od 9,30 do 12,00;  setkání rodičů s ředitelem od 9,30 hod.
6.-12. 1. (ne-so) lyžařský kurz sekundy a tercie, Krkonoše (termín potvrdíme)
15. 1. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. setkání rodičů s ředitelem + workshop s iPady pro budoucí studenty
19.-26. 1. (so-so) lyžařský kurz kvinty AB, Alpy (termín potvrdíme)
22. 1. (út) 3. předtesty – přijímačky na nečisto od 14 hod.
22. 1. (út) klasifikační porada od 15,30 hod.
31. 1. (čt) 6. vyuč. hodina předání vysvědčení, ukončení 1. pololetí
31. 1. – 7.2.  (čt) výměnný zájezd do Dánska, výběr studentů kvinty A a kvinty B

Únor
1. 2. (pá) –
pololetní prázdniny
11.–17. 2. (po-ne)
jarní prázdniny
19. 2. (út) 4. předtesty – přijímačky na nečisto od 14 hod.
21.2. (čt) termín odevzdání 2. celoškolního projektu do 22 hod.

Březen
14
. 3. (čt) finální příprava předtančení prima + 4.A; ostatní třídy studijní program
14. 3. (čt) XIV. ples GEVO Sázavská, Národní dům na Vinohradech od 19 hod.
15. 3. (pá) ředitelské volno

Duben
2. 4. (út)
rada rodičů od 17 hod.; třídní schůzky od 18 hod.
2.-9. 4.  (út-út)
výměnný zájezd Dánů do Prahy
10. 4. (st) maturitní písemná práce z ČJ od 12,00 hod.
12. 4. (pá) 1.  termín 1. kola přijímacího řízení školní části od 10 hod.
15. 4. (po) 2. termín 1. kola přijímacího řízení školní části od 10 hod.
16. 4. (út) 1. termín 1. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
16. 4. (út) klasifikační porada ke 4. ročníku od 15,30, rada rodičů od 17,00
17. 4. (st) 2. termín 1. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
18.-22. 4. (čt–po) velikonoční prázdniny a Velikonoce
23. 4. (út) ředitelské volno
23. 4. (út) Rada školy GEVO (koná se na GEVO JM) od 17,30
23. 4. (út) náhradní termín 1. kola přijímacího řízení školní části od 10 hod.
26. 4. (po) poslední zvonění 4. ročníku

Květen
1. 5. (st) státní svátek
2.,3. a 6. 5. (čt, pá, po) písemná část státní maturitní zkoušky
8. 5. (st) státní svátek
13. 5. (po) náhradní termín 1. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
14. 5. (út) konzultační den, 17 – 19 hod.
14. 5. (út) náhradní termín 2. kola přijímacího řízení státní části od 8,30 hod.
20.–24. 5. (po–pá) ústní maturitní zkoušky
20.–24. 5. (po–pá) akční týden primy a sekundy, projektový týden tercie, kvart, kvint a sexty
24. 5. (pá) termín odevzdání 3. celoškolního projektu do 22 hod.
31. 5. (pá) slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Červen
4. 6. (út) projektový den – prezentace studentských projektů od 9 do 13 hod.
11. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy (šk. rok 2019/2020) od 17 hod.
18. 6. (út) klasifikační porada od 15,30 hod.
19. 6. (st) úklid školy, Sázavský tygřík pro studenty nižšího gymnázia
20. 6. (čt) VII. ročník sportovního dne, zajišťuje GEVO Sázavská
20. 6. (pá) Sázavský tygr pro studenty vyššího gymnázia
21. 6.
(pá) třídní akce
24.-27. 6.(po-čt)
výjezdní týden
28. 6. (pá) slavnostní předání vysvědčení a slovních hodnocení od 9 hod.; závěr
školního roku