Svátky, prázdniny,  ředitelská volna ve školním roce 2021/2022

27. 9. (po) ředitelské volno
28. 9. (út) státní svátek
25. 10.–29. 10. (po-pá) podzimní prázdniny,  státní svátek, ředitelské volno
17. 11. (st) státní svátek
22. 12. (st) ředitelské volno
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (čt–ne) vánoční prázdniny
4. 2. (pá) pololetní prázdniny
7.–13. 3. (po-ne) jarní prázdniny
4. 4. (po) studijní den
14.–18. 4. (čt–po) velikonoční prázdniny a Velikonoce

Třídní schůzky, informační schůzky k IB studiu, konzultační den

14. 9. 2021 (út) třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.
14. 9. (út) úvodní třídní schůzka rodičů 1. IB na GEVO Sázavská od 18 hod.
5. 10. (út) Školská rada GEVO na GEVO Jižní Město od 17,30 hod.
3. 11. (st) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů a studentů sexty od 17 hod. na GEVO Sázavská
30. 11. (út) třídní schůzky 1. a 2. IB na GEVO Jižní Město od 17 hod.
7. 12. (út)  rodičovské schůzky od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.

18. 1. 2022 (út) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad studentů tercie, kvarty a kvinty od 15,45 hod.
26. 1. (st)
informativní schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů studentů sekundy, tercie, kvarty a kvinty od 17 hod. na GEVO Sázavská
8. 2. (út) tematický workshop „Studium na univerzitách v zahraničí“ pro zájemce z kvinty, sexty a volitelně 1. IB a jejich rodiče od 17 hod. na GEVO Sázavská
29. 3. (út) konzultační den od 17 do 19 hod., třídní schůzky oktávy od 17-17,30 hod.
29. 3. (út) rodičovské schůzky 2. IB na GEVO Sázavská od 18 hod.

20. 4. (st) rada rodičů GEVO Sázavská od 17 hod.,  školská rada GEVO (na GEVO Sázavská) od 18, 10 hod.
26. 4. (út) rodičovské schůzky od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.
26. 4. (út) rodičovské schůzky 1. IB na GEVO Sázavská od 18 hod.

7. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy (šk. rok 2022/2023) od 17–19 hod.
16. 6. (čt) seznamovací schůzka studentů sexty registrovaných do IB studia s IB učiteli od 16,45 hod. na GEVO Jižní Město

Září
1. 9. (st) zahájení školního roku od 8,30 hod.
1.–4. 9. (st-so) adaptační kurz primy a 1. IB
6.–10. 9. (po-čt) enviromentální kurz sexty (Horní Maršov)
14. 9. (út) úvodní třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.
14. 9. (út)
úvodní třídní schůzka rodičů 1. IB na GEVO Sázavská od 18 hod.
14. – 17. 9 (út-pá) bazar učebnic (prima až oktáva) po dohodě v čas určený třídními učiteli
27. 9. (po) ředitelské volno
28. 9. (út) státní svátek

Říjen
5. 10. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod.- setkání rodičů s ředitelem + workshop pro budoucí studenty
5. 10. (út) Školská rada GEVO (na GEVO Jižní Město) od 17,30 hod.
11. – 15. 10. (po-pá) IB Open Days pro studenty GEVO
14. 10. (čt)
1. celoškolní projekt
19. 10. (út) focení tříd a sboru od 10 hod.
25. 10.–26. 10. (po-út) ředitelské volno
28. 10. (st) státní svátek
27. a 29. 10. (st a pá) podzimní prázdniny

Listopad
1. 11. (po)
termín odevzdání 1. celoškolního projektu
2. 11. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem + workshop pro budoucí studenty
3. 11. (st)
informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů a studentů sexty od 17 hod. na GEVO Sázavská
10. 11. (st) Noc CUP na GEVO Jižní Město od 17,30
9. 11. (út) 1. termín předtestů – přijímaček nanečisto od 14,30 hod.
16. 12. (út)
profesní testy pro studenty sexty 
17. 11. (st) státní svátek
25.-27. 11. (čt-so) prezentace školy na přehlídce SŠ Schola Pragensis
30. 11.
(út) třídní schůzky 1. a 2. IB na GEVO Jižní Město od 17 hod.

Prosinec
1. 12. (st)
zadání 2. celoškolního projektu
6. 12. (po)
den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem+ workshop pro budoucí studenty
7. 12. (út) profesní testy pro studenty septimy
7. 12. (út) rodičovské schůzky od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.
14. 12. (út) 2. termín předtestů – přijímaček nanečisto od 14, 30 hod.
21. 12. (út) vánoční koncert od 10 hod.
22. 12. (st) ředitelské volno
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (čt–ne) vánoční prázdniny

Leden
3. 1. 2022 (po) první den vyučování v novém roce
8. 1. (so) den otevřených dveří pro 8leté studium od 10 do 12,30 hod.;  setkání rodičů s ředitelem od 10 hod.+ workshop pro budoucí studenty
11. 1. (út) 3. termín předtestů – přijímaček nanečisto od 14,30 hod.
18. 1.  (út) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad studentů tercie až kvinty od 15,45 hod.
18. 1. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem + workshop pro budoucí studenty
25. 1. (út) klasifikační porada
25. 1. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem + workshop pro budoucí studenty
26. 1. (st) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů sekundy až kvinty od 17 hod. na GEVO Sázavská
31. 1. (po) 5. a 6. vyuč. hodina předání vysvědčení, ukončení 1. pololetí

Únor
1. 2. (út) 4. termín předtestů – přijímaček nanečisto od 14,30 hod.
4. 2. (pá) pololetní prázdniny
7.–15. (po-út) 
mock exams 2. IB
8. 2. (út) den otevřených dveří pro 8leté studium od 17 hod. – setkání rodičů s ředitelem+ workshop pro budoucí studenty

Březen

1. 3. (út) termín odevzdání 2. celoškolního projektu do 22 hod.
1. 3. (út) tematický workshop „Studium na univerzitách v zahraničí“ pro zájemce z kvinty, sexty a volitelně 1. IB a jejich rodiče od 17 hod. na GEVO Sázavská (přesunutý termín)
7.– 13. 3. (po-ne) jarní prázdniny
21. 3. – 25. 3. (po-pá) termín stáží septimy na VŠ
29. 3. (út) konzultační den od 17 do 19 hod., 17-17,30 třídní schůzky oktávy
29. 3. (út) rodičovské schůzky 2. IB na GEVO Sázavská od 18 hod.

Duben
4. 4. (po) studijní volno
6. 4. (st)
maturitní písemná práce z českého jazyka
7. 4. (čt) maturitní písemná práce z anglického jazyka
8. 4. (pá) maturitní písemná práce z druhého cizího jazyka
19.–20. 4. (út -st) a 21. – 22. 4. státní a školní část přijímacího řízení 
14.–18. 4. (čt–po) velikonoční prázdniny a Velikonoce
12.– 20. 4. (út -st) akční týden primy až septimy
20. 4. (st) rada rodičů GEVO Sázavská od 17 hod.,  školská rada GEVO (na GEVO Sázavská) od 18, 10 hod.
26. 4. (út) uzavření klasifikace a klasifikační porada maturantů
26. 4. (út) rodičovské schůzky primy až septimy a 1. IB od 18 hod. na GEVO Sázavská , rada rodičů od 17 hod.
28. 4. (čt)
poslední zvonění oktávy a 2.IB

Květen
2. – 4. 5. (po-st) písemná část státní maturitní zkoušky
12. –20. 5. (čt-pá) mock exams 1. IB
16. -20. 5. (po-pá) ústní maturitní zkoušky
20. 5. (pá) termín odevzdání 3. celoškolního projektu do 22 hod.
27. 5. (pá) slavnostní předání maturitního vysvědčení, Velký sál Novoměstské radnice
28. 5. –30. 5. (so-po) předpokládaný termín třídních akcí

Červen
3. 6. (pá) projektový den – prezentace nejlepších projektů od 9 hod., Velká aula PedF UK
4. 6. (so)
pomaturitní ples GEVO Sázavská
14. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy (šk. rok 2022/2023) od 17–19 hod.
16. 6. (čt) seznamovací schůzka studentů sext registrovaných do IB studia s IB učiteli od 16, 45 hod. na GEVO JM
21. 6. (út) klasifikační porada od 16,00 hod.
22. 6. (st) úklid školy, Sázavský tygřík pro studenty nižšího gymnázia
23. 6. (čt) 11. ročník sportovního dne
23. 6. (čt) GEVOLTA pro studenty vyššího gymnázia
24. 6. (pá) třídní akce
25.–29. 6. (so-st) akce výjezdního týdne
30. 6. (st) slavnostní předání vysvědčení a slovních hodnocení od 9 hod.; závěr
školního roku