1. Na zřizovatelku a generální ředitelku dr. R. Preissovou se vším, co se týká přijímacího řízení, koncepce školy, kritiky či pochvaly práce jednotlivých vyučujících, obsahu učiva, plánování učiva, metodických přístupů. Na zřizovatele Jiřího Němečka pokud jde o finance, sponzoring, školné,  včetně žádostí o úpravy placení nebo stipendia.
  2. Na ředitele školy Mgr. J. Teplého se vším, co se týká suplování, rozvrhů, organizace školního roku, dnů otevřených dveří, předtestů, organizace přijímacího řízení; na on line systém Bakaláři; na otázky týkající se státní maturitní zkoušky; na ostatní záležitosti týkající se provozu a náplně školy.
  3. Na psycholožku školy dr. J. Brejchovou – u uchazečů pouze dotazy na neúspěšnost u předtestů, nikoli na úspěšné složení či organizační a jiné stránky přijímacího řízení a provozu školy.  U stávajících studentů pouze na problémy osobnostního rázu (např. osobní problémy ve škole, v rodině atd.), nebo pokud je konzultace doporučena třídním profesorem.
  4. Na zástupce ředitele a manažera školy dr. M. Řezáče se vším, co se týká organizací akcí či výjezdů, propagace školy a značky GEVO, např. návrhy na spolupráci s médii nebo při zajišťování propagace školy na veřejnosti;  v případě dotazů na úspěšnost studentů při přijetí na vysoké školy; otázky k webu a sociálním sítím, studentský informační systém (SISu); na vše o maturitním plese a zapojení školy do charitativních akcí. Zároveň se na něj obracejte v oblasti poradenství studentům při volbě vysoké školy.
  5. Na zástupkyni ředitele pro výchovnou činnost Mgr. Kláru Spáčilovou se obracejte se vším, co se týká poruch učení (dysgrafie, dyslexie, popř. poruch pozornosti či poruch autistického spektra atd.) a případnou podporou studentů s poruchami učení včetně spolupráce s pedagogicko –psychologickými poradnami.
  6. Na třídní profesory, pokud potřebujete znát detaily průběhu školního roku; informace o výchovné práci; souhrnně na prospěch a chování dítěte; na akce a výjezdy dané třídy.

Pokud je dotaz nespecifikovaný uvedenými příklady, pošlete dotaz kanceláři školy a my si ho rozdělíme.