Z důvodu mimořádného nadání v jiných než školních dovednostech (např. vrcholový sport atp.) může na žádost zákonných zástupců, resp. zletilého žáka ředitel školy povolit diferenciační studijní plán. Žák průběžně dochází do vyučování, absence zaviněná sportem je mu omlouvána a část svých studijních povinností si plní s časovým odkladem a za podmínek stanovených diferenciačním studijním plánem. Rozsah učiva a klasifikace jsou stejné jako pro ostatní žáky.

Stejným způsobem je možné diferencovat povinnosti žáka při delší nemoci nebo zranění. Tohoto plánu mohou využít i žáci po přechodu z jiného i zahraničního gymnázia s odlišným ŠVP.

Speciální studijní program mají vybraní žáci vyššího stupně osmiletého studia a vybraní žáci čtyřletého studia, kteří mimořádným způsobem vynikají nad úroveň jazykových skupin. Tento program navrhují příslušní vyučující. Žák pracuje samostatně, jeho práci kontroluje na pravidelných setkáních lektor.

Individuální studijní program mají žáci maturitního ročníku, kteří si maturitní předměty vybírají podle svého budoucího zaměření. Každý žák si z nabídky vybere svůj osobní program, plnění povinností v povinných předmětech je nedotčeno.

Na lékařské doporučení jsou žáci z tělesné výchovy na příslušný školní rok uvolněni bez vytváření náhradního programu.

 

Diferenciační plán
Z důvodu mimořádného nadání v jiných než školních dovednostech (např. vrcholový sport atp.) může na žádost zákonných zástupců, resp. zletilého žáka ředitel školy povolit diferenciační studijní plán. Žák průběžně dochází do vyučování, absence zaviněná sportem je mu omlouvána a část svých studijních povinností si plní s časovým odkladem a za podmínek stanovených diferenciačním studijním plánem. Rozsah učiva a klasifikace jsou stejné jako pro ostatní žáky. Stejným způsobem je možné diferencovat povinnosti žáka při delší nemoci nebo zranění. Tohoto plánu mohou využít i žáci po přechodu z jiného i zahraničního gymnázia s odlišným ŠVP.
Speciální studijní program mají vybraní žáci vyššího stupně osmiletého studia a vybraní žáci čtyřletého studia, kteří mimořádným způsobem vynikají nad úroveň jazykových skupin.
Tento program navrhují příslušní vyučující. Žák pracuje samostatně, jeho práci kontroluje na pravidelných setkáních lektor.
Individuální studijní program mají žáci maturitního ročníku, kteří si maturitní předměty vybírají podle svého budoucího zaměření. Každý žák si z nabídky vybere svůj osobní
program, plnění povinností v povinných předmětech je nedotčeno.
Na lékařské doporučení jsou žáci z tělesné výchovy na příslušný školní rok uvolněni bez vytváření náhradního programu.