Žáci primy navštívili husitský kostel na Vinohradech. Architekt Pavel Janák vytvořil zajímavou stavbu, v jejichž útrobách již několik desítek let probíhají bohoslužby.

Věřící se mohou kochat sochami starozákonních proroků či významných postav české reformace (Hus, Komenský). S historií i současností Husova sboru nás seznámil místní duchovní, Filip Sedlák, absolvent našeho gymnázia. A taky jsme si zazpívali a viděli kolumbárium (úložiště zesnulých). Rozloučili jsme se u malé kašny, která se nalézá v útrobách kostela. Žáky je třeba pochválit. Z jejich chování jsem měl radost já (učitel) i Pán Bůh (Stvořitel).

Martin „sanctus“ Chadima 🙂