Milí studenti, vážení rodiče,

přinášíme shrnutí změn, které platí v týdnu od 11. 1. do 16. 1. pro všechny, kteří by v tomto období byli pozitivně testováni nebo měli rizikový kontakt s pozitivně testovaným.

Společné antigenní testování ve škole v tomto období proběhne pouze ve čtvrtek 13. 1., testování v pondělí 17.1. bude už podle nových pravidel. Ta budou k dispozici v průběhu týdne.

 

Pozitivní student:

  • Student, kterému  školní a následně kontrolní PCR test prokáže pozitivitu na Covid 19, má nařízenou izolaci. Tato izolace končí nejdříve 5 dnů od testu za předpokladu, že student nevykazuje příznaky onemocnění. Pokud příznaky vykazuje déle, končí izolace nejdříve 2 dny po jejich odeznění.
    PCR test není pro ukončení izolace nutný. Studentovi je po ukončení izolace doporučeno nosit po dobu 5 dnů respirátor.

Pozn.: Pokud při školním čtvrtečním antigenním testování zjistíme pozitivního studenta, studenti jeho třídy zůstávají ve škole do doby, než bude znám výsledek kontrolního PCR testu.  Tato třída ale přechází do režimu, kdy je separována od ostatních tříd a její studenti jsou povinni nosit respirátor po celou dobu výuky. V případě, že by byl výsledek PCR testu znám až druhý den, musejí všichni studenti z této třídy v pátek ráno absolvovat znovu školní antigenní testy.

Studenti s rizikovým kontaktem:

Co je rizikový kontakt:
Jakýkoliv fyzický kontakt venku nebo uvnitř bez použití respirátoru na vzdálenost kratší než 1,5 m a po dobu min. 5 minut a delší. Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu.

 

  • Neočkovaný student, který s pozitivně testovaným byl v rizikovém kontaktu, odchází do karantény v délce 5 dnů.
    Pokud se neprojevily příznaky nemoci, PCR test není pro ukončení karantény nutný. Pokud se objevily, musí student povinně PCR test absolvovat.
    Studentovi je po ukončení karantény doporučeno nosit po dobu 5 dnů respirátor.
  • Očkovaní studenti nebo ti, kdo Covid 19 prodělali v posledním půl roce, do karantény nejdou (pozor, toto opatření  od 17. 1. změní).

 

S výjimkou situace, kdy se u studenta v karanténě objeví příznaky nemoci Covid 19, může být PCR test nahrazen antigenním testem provedeným zdravotnickým zařízením.