Na konci roku bývá zvykem rekapitulovat a uzavřít minulé a připravit se na nové výzvy. Dovolte nám krátké zastavení na prahu nadcházejícího dvojkového letopočtu.

 

Rok 2021 byl takový, jaký jsme si ho byli schopni  i přes omezené podmínky, které byly pro všechny stejné,  sami udělat. Naučil nás těšit se ze zdánlivých maličkostí a užívat si blízkost rodiny, přátel, spolužáků nebo kolegů. Ukázal, že věci donedávna samozřejmé až rutinní mohou být v našich životech nenahraditelné.
Rok 2022 vítáme s pokorou. Co přinese, je od jeho prvních minut těžko předvídatelné. Jedno je však jisté – budeme v něm společně se svými studenty na jejich cestě za vzděláním připraveni projít všemi úskalími. Přejme si na té cestě společně hodně sil, odvahy a odhodlání. A samozřejmě pevné zdraví, protože to je základ všeho.

Dvojka, v jejímž znamení se nový rok nese, je ve škole chvalitebná známka. S tímto archaickým slovem se už nikde nepotkáte, na vysvědčeních zůstává zřejmě proto, že nikdo nic lepšího zatím nevymyslel.

Přejme si tedy společně, abychom si za rok mohli všichni říci, že uplynulý byl když ne výborný, tak alespoň lepší než dobrý.

 

Zkrátka chvályhodný 🙂

 

Vedení GEVO