Milí posluchači, milé posluchačky,
zvu Vás naposled na poslední čtení před spaním!
Je poslední ve sledu všech – následovat budou prázdniny – to učitelé nemakají, a regenerují ve stínu jabloní, ořešáků, kaštanů, ti bohatší dokonce ve stínu palem, fíkovníků či draze zaplacených plážových slunečníků.
Je to poslední čtení – a pokud to dobře dopadne, bude se od ostatních lišit, jako se liší trepka velká od kožovce rybího…
Nashle na YT!
Štěpán Lacina