Práci s dětmi s poruchami učení patří na Gymnáziu Evolution k jednomu ze základních vzdělávacích pilířů výuky. A dosahuje na tomto poli značných úspěchů.  Jsme proto vždy rádi, když si těchto úspěchů někdo všimne – tentokrát to byla paní Lucie Kocurová, přispěvatelka  serveru Rodiče vítáni, který je vyhledávaným zdrojem informací z oblasti progresivního vzdělávání.

S dyslexií, dysgrafií nebo dyskalkulií na gymnázium? Klidně. A ještě si tam zřídili „dys“ klub