Výběr studentů GEVO Sázavská a GEVO JM se na Přírodovědecké fakultě UK zúčastnil akce „Po stopách prvků“. Prošli jsme si přednáškou, laboratorními úkoly i luštěním rébusů. Za organizaci děkujeme Knihovně chemie PřF UK.