V Praze dne 15. 3. 2020

Vážení rodiče,

s ohledem na vývoj situace v České republice očekáváme dlouhodobější uzavření škol.

Pro studenty jsme připravili systém on-line vzdělávání – dálkové studium, který na nutnou dobu nahradí výuku ve škole.

Pro komunikaci se studenty používáme primárně školní e-mail (jmeno.prijmeni@gevo.cz – shodně pro učitele i studenty), úložný systém SIS a pro on-line konference se skupinou či celou třídou jsme z řady možností vybrali Google Meet.

Kromě těchto hlavních komunikačních kanálů budou učitelé v práci se studenty využívat i další aplikace a internetové stránky, na které jsou studenti z hodin běžně zvyklí.

Vedle vybraných hodin budou konferenčně probíhat i třídní hodiny, aby měli studenti možnost vidět se alespoň na dálku při neformálním setkání. Třídní si se třídami vždy stanoví konkrétní termín.

Prosím, abyste doma s dětmi společně prodiskutovali současný stav, kdy více než jindy, a než by se dalo očekávat, záleží na jejich vlastním přístupu ke vzdělávání. Od vás rodičů a nás učitelů budou sice dostávat podporu, ale stěžejní bude jejich každodenní odpovědná práce na svém vzdělávání. A nutno také dodat, že po odvolání uzavření škol bude následovat ověřování nabytých znalostí. I zde vytvoříme po dohodě s vyučujícími systém, ale nutné zkoušení a testování proběhne.

Jsme si vědomi toho, že ne všichni studenti zůstali doma a mají stálou nebo alespoň každodenní možnost připojení k internetu. Práce, respektive termíny odevzdávání budou na toto pamatovat.

Velmi oceňuji spolupráci s vámi rodiči a děkuji všem, kteří nám posíláte náměty a odkazy na internetové zdroje, které pomohou učitelům a studentům. Je rovněž potěšující, že webové portály zaměřené na vzdělávání sami nabízejí školám svoje internetové nástroje a řada nakladatelství i svoje multilicence učebnic zcela zdarma.

Z důvodu uzavření škol také upravujeme harmonogram organizace školního roku, o finální podobě vás budeme informovat.

Zcela na závěr připojuji důležitou žádost, prosíme, abyste nás neprodleně informovali v případě, pokud by se u vašeho dítěte prokázala nákaza virem COVID-19. Děkuji vám za spolupráci a pochopení.

S pozdravem

Zřizovatelé GEVO, ředitelé a vedení škol GEVO

Oznámení GEVO 15032020