Nová prima si v pátek 5.9. odbyla svůj první školní den už je mezi námi třetí den. Předtím si studenti spolu užívali adaptační  kurz Eldorádo v Českém ráji a jak je patrné z jejich hodnocení níže, s adaptací na sebe asi žádný velký problém mít nebudou. 🙂Milá primo, přejeme hezkých osm let života na naší škole a ať vám to spolu klape!!

 

Nejvíc se mi líbila hra, která se jmenuje: Zachraň námořníky. Museli jsme sesbírat kartičky (námořníky) v kruhu. Tam mohl být jen jeden a nesměl se opřít o zem. Kartičky na kraji jsme sesbírali hned, ale veprostřed zbyly 3 poslední, na které jsme nedosáhli. Napadlo nás, že budeme přetahovat lano s člověkem. Nakonec to vyšlo.

Pan profesor třídní nám u ohně vyprávěl pár velmi hodnotných historek. První dvě byly o UFO. Ty mě hodně vyděsily. Při poslední jsem se málem počurala strachy. Pan profesor nám totiž řekl o tom, že byl sám ve škole a slyšel hlas, pak se začaly samy hýbat kruhy v tělocvičně a zapínala se sama sprcha. Potom utekl ze školy. Bylo to strašidelné, ale super.

Můj největší zážitek byl, když jsme chodili společně na lyžích. To jsou takové dvě klády s šesti provázky. Vždy jsme si společně stoupli na lyže, chytli provázky a museli jsme projít slalom. Křičeli jsme: „Pravá…hop…levá…hop…“, ale stejně „žuch“ a někdo spadl. Trochu jsme se zapotili, ale jinak to bylo bezva.

Jednou večer jsme hráli hru. V sále bylo 26 židlí a na všech kromě jedné jsme seděli. A Haky (instruktorka) si na tu jednu volnou chtěla sednout. Cílem hry bylo – nenechat Haky sednout. Pořád se nám to nedařilo, i když jsme měli různé strategie. Marek potom prohlásil: „Haky není křeček. Když budem mít strategii, pozná ji. Takže bude nejlepší, když budeme všude lítat, takže v tom bude mít chaos.“ Tak jsme to zkusili a fungovalo to. Haky si nesedla hned, ale až po minutě. A to byl úspěch a ještě jsme se všichni smáli jako diví.

Nejvíc mě bavila rána, kdy jsme vyšli ven jenom v plavkách. Udělali jsme si krátkou rozcvičku a běželi jsme ranní rosou k plotu a zpět. Byla nám trochu zima, ale přesto jsme vlezli do studeného bazénu. Byla to zábava, protože jsme se překonali.

Hezké bylo, že jsme všechno dělali společně. Líbilo se mi, že jsme si užili hry, kde jsme museli zabrat společně. Pomáhali jsme si, nevysmívali jsme se a skoro jsme se nehádali. Poslední večer jsme spolu opékali buřty.

Nikdy nezapomenu třeba na ranní rozcvičku s panem profesorem v 9’C v 8 hodin ráno. Také se mi líbila hra „Ropovod“, při které jsme se snažili dopravit plastový míček okapovými rourami do kyblíku.

Největší zážitek byl, když jsme poslední večer měli táborák. Bylo zábavné odhadovat, jaké charakteristické věci patřily komu z nás. Potom jsme pekli buřty, které byly moc dobré. Nejzábavnější část byla, když nám pan profesor vyprávěl strašidelné historky. Já jsem se potom bála jít do zhasnuté koupelny.

Asi nejlepším zážitkem bylo to, že 1. den večer nám pan profesor Brožek řekl, že ráno v 8 hodin můžeme jít do nevytápěného bazénu. Ráno jsem se vzbudil, a jelikož jsem neměl s sebou telefon, tak jsem se okamžitě převlékl do plavek a čekal jsem, než se někdo další vzbudí. Za chvíli se vzbudil Marek a ten mi řekl, že je 6 hodin a že do bazénu jdeme až za 2 hodiny.

Hned poté, co jsme dorazili do pensionu, nás přivítali tím, že nás svázali lanem. Svoji pověst si zlepšili tím, že si pro nás připravili námořníky.

Odpoledne jsme vyrazili do lesa na lanové překážky. První překážka byla ve tvaru X, byla to velká švanda. Druhá byla do V. Tam jsme lezli dva proti sobě a bylo to hodně těžké, ale zábava to byla taky. Třetí byla natažená přes dva stromy daleko od sebe s nenataženým volným provazem. Nebylo to tak těžké, ale jističi si s námi hráli ping-pong, takže to taky byla velká švanda.

Nejvíc se mi líbilo, když jsme zachraňovali jadernou továrnu před výbuchem. Nejdřív jsme vůbec nemohli přijít na řešení, ale potom jsme si sedli do kroužku a dali jsme hlavy dohromady a přišli jsme na to.

Zábava byla, když jsme byli v bazénu. Udělali jsme vír a pak jsme se opalovali. 3 minuty před srazem jsme v plavkách házeli boty do basketbalového koše.