Úspěšnost absolventů

Absolventi Gymnázia Evolution Sázavská jsou dlouhodobě přijímáni na všechny typy škol v České republice i v zahraničí.
Podíl studentů přijatých na vysoké školy je dlouhodobě přes 90%. Řada studentů je přijata na více oborů studia současně a mohou si pro svůj kariérní růst zvolit ten nejperspektivnější.

graf úspěšnosti1
Úspěšnost přijatých absolventů školy při přijímacích zkouškách na VŠ v roce 2016.
graf úspěšnosti2Portfolio vysokoškolských oborů, na které byli přijati naši absolventi v roce 2016.