JSME

 • osmileté všeobecně zaměřené gymnázium (přírodní a společenské vědy jsou vyvážené), jazyková výuka je prohloubená a probíhá v malých skupinách stejné vědomostní úrovně
 • tvůrci úspěšného vzdělávacího programu
 • fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
 • držitelé Certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
 • úspěšní tvůrci a spolutvůrci projektů podporovaných Evropskou unií

NA GYMNÁZIU EVOLUTION SÁZAVSKÁ

 • hospodaříme na neziskovém principu, tj. všechny finanční prostředky jsou použity pro rozvoj školy, zřizovatelé je nemohou použít jako zisk
 • připravujeme důkladně nejen na státní maturitu, ale hlavně na přijímací zkoušky na vysoké školy – úspěšnost našich studentů je stabilně přes 90%
 • poskytujeme nadstandardy výuky i výchovy
 • jsme zavedli jako první střední škola v ČR iPady do výuky
 • zaměstnáváme zkušené pedagogy, všichni pedagogové jsou plně aprobováni
 • vedeme studenty k celoživotnímu zájmu o vzdělání, motivujeme je projekty, účastí na soutěžích a dalších akcích
 • neopomíjíme i další aktivity studentů, abychom rozšířili jejich vědomostní potenciál
 • dbáme na vyvážený poměr mužů a žen ve sboru
 • zapojujeme rodiče do výchovných aktivit i do života školy