Škola ve zvláštních seminářích připravuje zájemce z řad studentů ke složení těchto mezinárodně uznávaných zkoušek:

•  Angličtina – First English Cambridge Certificate (FCE)

•  Francouzština – Diplome Elementaire de la Langue Francoise (DELF)

•  Němčina – Zertifikat Deutsch

•  Španělština – Diploma Basico

•  Informatika a výpočetní technika – Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti (ECDL)