Gymnázium Evolution Sázavská je držitelem Certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a certifikace International Education Society (IES), která je každoročně obnovována. GEVO Sázavská je také fakultní školou Pedagogické fakulty UK v Praze.

International Education Society (IES) je společnost specializující se na certifikaci vzdělávacích programů v rámci mezinárodního projektu Certificate. Hodnotí všechny vzdělávací subjekty od vysokých škol, přes střední, až po jazykové kurzy. Výstupem projektu jsou mezinárodně uznávané certifikáty, které deklarují, kde a co student absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni a popisují aktuální úroveň vzdělávacího subjektu.

Expertní komise po dobu tří měsíců prováděla hodnotící průzkum podle mezinárodní metodiky a výsledkem je certifikát s titulem „Higly erudite and professionally managed institution“.

Z dvanáctistupňové škály máme třetí nejlepší rating a v ČR v současné době není střední škola stejného typu, která by měla rating vyšší.

Škola hradí studentům zápis jejich certifikátu do databáze IES po dobu dvaceti let a certifikát dostávají spolu s maturitním vysvědčením.
V roce 2005 jsme obdrželi navýšení tohoto ratingu certifikátu z úrovně BBB na rating A, což z nás spolu s GJM dělá nejlépe hodnocené střední školy v ČR.