…protože číslo 1/16 přineslo článek Marka Švehly „Má smysl chodit do školy?“, ve kterém se autor zamýšlí nad metodami a možnostmi současného (především) středoškolského vzdělání.  Při sběru podkladů pro svůj text se také zajímal o naší školu a v podkapitole věnované hledání cest ven ze zaběhnuté  drilovací praxe škol napsal:

… Na řadě gymnázií studentům umožňují, aby si témata (volitelných – pozn. red.) seminářů vymysleli sami, v seznamech lze tak najít kdeco – od rozšířené matematiky jako přípravy na maturitu až po seminář o mobilních aplikacích či historii filmu.

Soukromé pražské gymnázium v Sázavské ulici jde ještě dál. V posledním ročníku mají studenti povinnou jen češtinu, angličtinu a dějiny 20. století. Zbytek předmětů si mohou vybírat podle zájmů nebo přijímaček na zvolenou vysokou školu.

           Takový postup je běžný například na středních školách v Anglii, kde si středoškolští studenti v posledních dvou letech studia vyberou pouze několik předmětů, které je zajímají, a těm se pak věnují do hloubky. Totéž uplatňuje i model mezinárodní maturity známý pod zkratkou IB. Právě Gymnázium Sázavská nyní pracuje na získání akreditace pro maturitu IB, již chce studentům nabídnout. Studium pro tuto maturitu probíhá v angličtině a umožňuje vybrat si na poslední dva roky šest předmětů. Musí jít o mateřský jazyk, cizí jazyk, matematiku, jeden předmět ze společenských věd (třeba ekonomie, byznys, historie, filozofie či zeměpis), jeden předmět z okruhu přírodních věd (biologie, fyzika, chemie nebo například sport a zdravý životní styl) a umění (tanec nebo hudba, film, divadlo či výtvarné umění a podobně). Pokud si tedy student vybere zdravý životní styl, může fyziku nebo chemii vynechat.

           Závěrečné zkoušky se skládají ze všech šesti předmětů, ovšem nikoli najednou jako naše maturita, ale postupně během celých dvou let. Jde přitom o značně náročné zkoušky, jež ale na rozdíl od české maturity směřují k získání nějaké celkem srozumitelné kompetence. Například zkouška z předmětu výtvarné umění připomíná studium na umělecké škole. Student musí vytvořit vlastní portfolio děl, uspořádat výstavu a pronést na ní kurátorskou řeč, kde své kresby, sochy či fotky zhodnotí. Píše také studii, kde srovnává různá umělecká díla nebo umělce. Studenti IB musí sepsat dlouhý esej, věnovat se veřejně prospěšným aktivitám a chodit na předmět, kde se cíleně trénují v samostatném myšlení.

Celý článek Marka Švehly si můžete přečíst v čísle 1/16.