V pondělí 24. května 2021 se obnovuje na GEVO prezenční výuka ve všech ročnících. S krátkou rotační přestávkou před vánoci se tak děje přesně po 210 dnech, tedy třiceti týdnech.

Od doby zavedení povinné školní docházky za Marie Terezie nikdy, ani během revolucí a světových válek, nedošlo k tak dlouhému přerušení výuky. Úvahy některých, že se jedná o „ztracený školní rok“ jsou ale od základu liché. Učitelé i studenti se přizpůsobili novým podmínkám rychle a technické vybavení nám umožnilo kdysi nemožné. Doba on-linů byla mnohem víc o zodpovědnosti každého učitele za jeho hodiny a studentů za jejich celkový přístup.  Jedno je ale více než jisté: vzájemné odloučení studentů od školy, učitelů, sebe navzájem bylo příliš dlouhé.  Do školy se nevrátili ti studenti, kteří z ní v říjnu odcházeli a ani škola už není tou institucí, co byla dřív. Změnilo se toho mnoho a nikoliv jen plynutím času jak v to kdysi před dvěma a půl tisíci lety myslel slavný filosof Herakleitos, jehož citát jsme si vypůjčili k malé úvodní parafrázi. Na úvahy nad tím, co všechno lockdown ve vzdělávání změnil a zda to bylo k lepšímu nebo horšímu, budeme mít dost času v následujících měsících. Ale to, co je jisté už dnes je, že ani nejmodernější technologie prezenční výuku ještě dlouho nenahradí. Pořád totiž platí a snad ještě dlouho platit bude, že škola je především o lidech, kteří se v ní potkávají.
A i když je naše příměří s koronou zatím poměrně křehké, jsme rádi za to, že zavládlo a že se můžeme společně radovat ze zdánlivých maličkostí.