Co je maska – hledání či ztrácení identity? Schovávání se či objevování sebe sama?

Studenti tercie a 1. A si vyzkoušeli výrobu sádrových masek ve výtvarné výchově. Tercie navíc obratem využila masky při přehrání pasáží hry W. Shakespeara Romeo a Julie.

Některé reakce žáků:

Honza: Hodně mě to bavilo, ale bylo to trochu nebezpečný pro moje řasy a obočí.
Adam: Hodně mě bavilo dělat masku. Byla to aktivita, kterou jsem dělal poprvé.
Jirka: Bylo to dobrý, těžší bylo začínat jako první, ale jinak dobrý. Bavilo mě to.
David: Bavilo mě dělat masku, to ostatní byla nuda.
Eugen: Dělali jsme masky ve dvojici, jeden ležel, druhý patlal, já byl s Honzou, oběma se nám maska povedla. Byla to velká sranda.