Vyučované předměty:

výtvarné umění, výtvarná výchova


Konzultační hodiny:

Studenti: Út 14:00 – 15:00; St 14:00 – 16:00
Rodiče:Po 16:15 – 17:30


Kontakt:

e-mail: nadezda.smolkova@gevo.cz
tel: +420 737 454 475


Kabinet:

Výchov, 4. patro


Vzdělání a zájmy:

Narodila jsem se do zvláštní rodiny. Můj otec byl o generaci starší než má matka, každý z nich pocházel z úplně jiného světa. Otec byl z aristokratické ruské rodiny. Dal mi do života jméno Naděžda, to je naděje.

Vyrůstala jsem v Brně, v prostředí, kdy se vždy kladl důraz na duchovní a kulturní hodnoty. Svůj výtvarný talent jsem rozvinula  nejdříve na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Potom jsem studovala v textilním ateliéru na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze. To bylo i desetileté období mého studia dějin umění. Jako výtvarnice jsem se účastnila také řady výstav, vystavovala jsem i samostatně.

Začala jsem se věnovat i pedagogické práci, teoretické i praktické. Vyučovala jsem i seminář arteterapie, propojující duševní hnutí s výtvarným projevem. Na našem gymnáziu vyučuji dva předměty: v dějinách výtvarné kultury učím studenty se na umění dívat, umění znát a mít rád. Druhým předmětem je praktická výtvarná výchova, chci podnítit studenty k radosti z  tvoření. Kromě pedagogické práce se i nyní věnuji vlastní tvorbě, nyní hlavně kresbě a malbě.

Jsem matkou tří dětí. A co mám ráda? Hudbu i ticho, barevný podzim, třpytící se rosu, zelený čaj a chuť chleba.