Čert byl letos mimořádně nekompromisní, anděl mimořádně milosrdný a svatý Mikuláš jako vždy vrchovatě spravedlivý. Stačilo politovat hříchů a tak nám všichni studenti zůstali na škole víceméně pohromadě. Někteří studenti si sice odnášejí (zajisté) nelichotivý zážitek předvolání mikulášským tribunálem před tabuli,  kde často museli spolu se svými hříchy vykoupit i hříchy celé třídy, což zajisté nebylo vždy úplně jednoduché. Inu, i když se nakonec žádná exkurze do předpeklí nekonala (adepti by byli), hřešit ve škole vyžaduje notnou dávku odvahy. A té se před mikulášským tribunálem hříšníkům ne vždy dostávalo 😉