Maturity 2021.

8 let studia, z toho 1 v lock downu. 1 třídní, 1 sesterská IB třída, 2 poslední zvonění, 2 didaktické testy, 5 zkušebních dnů, 16 zkušebních předmětů, 24 studentů. Výsledek:

  • hodně výborných
  • přiměřeně chvalitebných
  • některé dobré
  • výjimečně dostatečné.

Oktáva 2021.

They never come back.

Ani v září.

Blahopřejeme!