Lucie VOTAVOVÁ


Koumunikační koordinátorka / Communications Coordinator


Kontakt / Contact:

e-mail: lucie.votavova@gevo.cz
tel: +420 608 057 465


Kabinet:

Jazyků 2, 5. patro