Ve středu 29. ledna 2020 jsme vyrazili na výlet do Kutné Hory. Hlavní cíl naší výpravy byla výstava Jiřího Trnky, uspořádána k padesátému výročí jeho úmrtí.

Abychom měli alespoň nějakou představu o tom, kam jedeme a kdo vlastně Jiří Trnka je, podívali jsme se na jeho poslední film Ruka, kde zachycuje svůj postoj k režimu v tehdejší době.

Na výletě nás doprovázela paní profesorka Vodičková a pan profesor Lacina. Abychom měli cestu bez přestupu čili bez případných potíží, vyrazili jsme dřívějším vlakem. Tím pádem jsme měli více času v Kutné Hoře a mohli ji prozkoumat.

Celou výstavou nás provázel vnuk Jiřího Trnky, který nám pověděl více o jeho životě. Výstava byla pojata očima dítěte, tudíž bylo vše v nadživotní velikosti. Skládala se ze dvou částí. V první části byla vystavena Trnkova díla, jak malby, tak loutky, kresby, ilustrace, sochy atd. Byla také možnost shlédnout spousta zajímavých dokumentů. Druhá část bylo interaktivní ztvárnění Trnkovy Zahrady, která byla určena zejména pro menší děti, to nás ale nezastavilo. Po skončení prohlídky, jsme si zašli na vynikající oběd a spokojení jsme se odebrali zpět do Prahy.

Anna Reichlová, Bára Petržilková, kvinta A