V minulém týdnu jsme v rámci týdne vědy (mimochodem, velmi zdařilý projekt AV ČR, který se v letošním roce konal již po devatenácké!) navštívili s naší kvintou A Centrum medievistických studií v Praze v Jilské ulici.

Pokud by vám název této instituce na první pohled nic neříkal, nevěšte hlavu. Kvintě, když jsme je seznámili s jedinečnou možností navštívit tuto vědeckou instituci, nejprve také ne. Nicméně, naši studenti se zamysleli a…přišli na to že se jedná o instituci, která zkoumá vše o středověku. Hurá.

Jaký byl program? Pracovníci centra pro nás připravili velmi zajímavou formou seznámili, jak novodobý badatel hledá, pátrá, mnohdy tápe a zoufá si, překládá a ověřuje si poznatky o dějinách středověku. Následně na příkladu středověkých korunovací českých knížat a králů jsme se na jedno dopoledne mohli stát pravými vědci a doplňovat skládanku českých dějin středověku spolu s věhlasnými badateli. Závěr krásného dopoledne tvořila návštěva Staroměstské mostecké věže, kde jsme si v praxi ověřovali to, co jsme předtím nastudovali v badatelně. Velký dík posíláme do Centra medievistických studií, že nám umožnili prohlídku a celé dopoledne se nám věnovali a další vedení naší školy, že studentům, i přes velmi nabitý program ve škole, dává možnost navštěvovat zajímavá místa a instituce a tím rozšiřovat jejich obzory a získávat zkušenosti.