Klára SPÁČILOVÁ

zástupkyně ředitele pro výchovné poradenství


Vyučované předměty:

český jazyk a literatura, společenské vědy, čeština pro dyslektiky (výchovná poradkyně)


Konzultační hodiny:

Studenti: Pá 9:00 – 11:20; jindy po domluvě
Rodiče: Út 15:30 – 16:30; jindy po domluvě


Kontakt:

e-mail: klara.spacilova@gevo.cz
tel: +420 775 272 013


Kabinet:
Českého jazyka a literatury, 2. patro


Vzdělání a zájmy:

Univerzita Karlova, pedagogická fakulta – obor český jazyk a literatura, občanská výchova

Philadelphia University – studium AJ (TOEFL) a americké literatury

Čeština pro cizince – META, inkluzivní škola SPU u žáků středních škol – program rozvoje učebních strategií (Akreditace MŠMT ČR č. j. 16 003/2010-25-367)

Studium pro výchovné poradce (osvědčení Ev.č. CVP2120159454, č. akreditace 11986/2011-25-306) a specializuje se mnoho let na podporu studentů s SPU.

SPU u žáků středních škol – program rozvoje učebních strategií (akr. MŠMT ČR č. j. 16 003/2010-25-367).

Přednášela opakovaně na konferencích týkajících se SPU (Dyskorunka).

Byla mimo jiné koordinátorkou mezinárodního projektu DysVET, jehož oficiálním partnerem bylo i Gymnázium Evolution Sázavská. Dalšími partnery byly organizace z Velké Británie, Polska, Bulharska.

Praxe:
1994 – 1996 gymnázium Josefská
1996 – 1998 vedoucí personálního oddělení reklamní agentury
1998 – 2008 organizační pracovník v kulturním časopise Revolver Revue
od 2005 Gymnázium Sázavská

Rodina: dcera Barbora (nar. 1998) a syn Prokop (nar. 2002)

Zájmy: cestování, vaření pro rodinu a přátele, tanec