Ludmila SALABOVÁ, sekretářka

Ludmila Salabová Kontakty:
tel: 222 522 221
GSM: 777 221 628
Fax: 277 002 181

e-mail: sazavska@gevo.cz
ludmila.salabova@gevo.cz

 

Provozní doba kanceláře:
pondělí – pátek:  8,00 – 14,30

Kancelář se nachází ve 3. patře školy

Platba přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

  • termín: do 15. 11. daného roku
  • bankovní spojení: 1968155359/0800, variabilní symbol: 8421
  • do zprávy pro příjemce uveďte VŽDY: jméno a příjmení studenta a kurz (ČJ nebo MAT nebo obojí)

Platby školného

  • bankovní spojení: 1968155359/0800, variabilní symbol: evidenční číslo studenta (jeho číslo v systému Bakaláři)
  • do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení studenta
  • důležité termíny:

Termín pro zaplacení školného za I. pololetí následujícího šk. roku : 1. 7.
Termín pro zaplacení školného za II. pololetí: 1. 1. daného šk. roku

Termín odhlášení maturantů ze zdravotní pojišťovny (pokud student uzavře čtvrtý ročník): 31. 8. (termín maturity nerozhoduje).