14. března 2018 zařadila International Baccalaureate Organization (IBO) Gymnázium Evolution do sítě škol oprávněných poskytovat svým studentům IB Diploma Programme (IB DP) zakončený mezinárodně uznávanou  maturitní zkouškou.

Gymnázium Evolution se tak stává členem globální komunity International Baccalaureate světových škol, která nabízí mezinárodní maturitu ve 147 různých zemích.
Studenti mají možnost studovat dvouletý všestranně zaměřený vzdělávací program v anglickém jazyce IB Diploma Programme na Gymnáziu Evolution od září školního roku 2018/2019.

Z dopisu paní Sivy Kumari, generální ředitelky IBO citujeme:

Jako IB světová škola nabízející IB Diploma Programme jste součástí globálního společenství škol, které se zavazují vést mladé lidi k tomu, aby nejen rozvíjeli své vědomosti, ale také aby nebyli lhostejní ke svému okolí a zodpovědně přistupovali k utváření své vlastní budoucnosti a přispívali tím k harmoničtějšímu a klidnějšímu světu. Vážíme si toho, že vaši pedagogové, administrátoři, studenti i jejich rodiny aktivně přistupují k realizaci Diploma Programme. Pozitivní výsledky se ve vaší komunitě projeví, jakmile se z vašich studentů stanou  úspěšní absolventi IB programu a začnou se podílet na zlepšování  sociálních, kulturních i ekonomických vztahů nejen na místní, ale i na národní a možná i mezinárodní úrovni.

Webové odkazy:
www.ibo.org
www.ibo.org/programmes/diploma-programme/
www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/ibaem/g/gymnazium-evolution-s.r.o/

_________

On the 14th March 2018 the International Baccalaureate Organization (IBO) added the Gymnazium Evolution to the web of schools authorized to provide IB Diploma Programme (IB DP) completed by the international exam.

Gymnázium Evolution has become the newest member of a global community of IB World Schools offering the International Baccalaureate in 147 different countries. Students have an opportunity to study IB Diploma Programme (two-year study programme focused on general education in English) since September 2018.

From Ms Sivy Kumari´s (IBO Director General) letter:

As an IB World School offering the Diploma Programme you are part of a global community of schools committed to developing knowledgeable, caring young people who will be ready to negotiate their futures successfully and make contributions resulting in a more harmonious and peaceful world. We commend your school’s educators, administrators, students and families for their active roles in choosing to offer the Diploma Programme. The positive results of this choice will become evident in your community as classes of Diploma Programme students graduate and undertake activities that enhance social, cultural and economic environments locally, nationally and, perhaps, internationally.

Related links:
www.ibo.org
www.ibo.org/programmes/diploma-programme/
www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/ibaem/g/gymnazium-evolution-s.r.o/