Vážení rodiče, v současné době probíhá zákonná lhůta na odevzdávání zápisových lístků ke studiu přijatých uchazečů a lhůta na odvolání uchazečů nepřijatých.

Jakmile uběhnou tyto lhůty (lístky k 15. 5.) a odvolání (tři dny od převzetí rozhodnutí, nejpozději však 22. 5. ), budeme zařazovat první náhradníky, kteří podali odvolání proti nepřijetí, mezi přijaté. Určující bude pořadí dosažených bodů.
Aktualizovaný přehled přijatých uchazečů najdete zde.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Vedení školy