Vážení rodiče uchazečů o studium,

rádi bychom vás ujistili, že dny otevřených dveří se v termínu 6. 10. na naší škole uskuteční.
Jejich forma a průběh bude limitována podmínkami nouzového stavu, přesto věříme, že se podaří  zprostředkovat vám všechny podstatné informace o studiu, vytvořit prostor pro vaše dotazy a současně provést zájemce otevřenými dveřmi našich učeben a kabinetů.

Pro účast je potřeba registrovat se předem na mailové adrese:

dod.s@gevo.cz

a to nejpozději do úterý 6. října 13 hod.  Ve zprávě prosíme uveďte, zda se na den otevřených dveří dostavíte osobně, nebo se k besedě s ředitelem školy připojíte on-line.

Pokud uvažujete o variantě osobní návštěvy školy, rádi bychom vás vzhledem k početním omezením požádali, aby se na den otevřených dveří dostavil pouze jeden z rodiny. Celková kapacita prezenční akce je omezena na 45 účastníků, kteří budou rozděleni do menších skupin. Rodiče, kteří se nestihli registrovat, prosíme, aby využili některý z dalších termínů dnů otevřených dveří, nebo využili možnosti on-line účasti. Děkujeme za pochopení.

Začátek dnů otevřených dveří je standardně v 17 hod.

Vedení školy