Milí studenti, vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o hygienických pravidlech pro nastávající školní akce.

Podmínkou účasti dítěte na akcích je odevzdané prohlášení o bezinfekčnosti.
Přičemž stačí, pokud studenti donesou potvrzení na první akci, které se po karanténě účastní. Z instrukcí ministerstva školství vyplývá, že rodič uvolňuje dítě do výuky (resp. školních akcí) pouze tehdy, když si je jist tím, že jsou kontinuálně dodržovány podmínky bezinfekčnosti, se kterými souhlasil v prohlášení.
Jednou odevzdaný dokument se tak vztahuje na celou dobu výuky, resp. školních akcí až do konce školního roku. Odevzdané prohlášení je zaneseno do evidence a nebude už na další akci po žáku vyžadováno.
Potvrzení o bezinfekčnosti může být napsané i ručně, podstatné je přepsání formulace použité v této příloze (jméno, datum narození, adresa, bod 1. a 2 bez závorek) a podpis zákonného zástupce. V případě potřeby budeme akceptovat i potvrzení, která zákonní zástupci pošlou přefocená na e-mail nebo telefon třídního učitele nebo pořadatele akce.
Plnoletý student potvrzení o bezinfekčnosti může podepsat sám.

 

V případě neodevzdání potvrzení o bezinfekčnosti je pořadatel akce povinen žáka nepustit na školní akci.
Pro akce samotné platí:
   – omezení osobního kontaktu mezi dětmi, podávání rukou, držení za ruce, líbání na tváře
   – hygiena osobních věcí: nepít z jedné láhve, nevyměňovat si mobily, osobní věci, oblečení, atd.
   – doporučení třídním/organizátorům mít s sebou dezinfekční gel na ruce
   – doporučení ve skupinách nosit roušku.