Studenti Kvinty AB vyrazili s paní profesorkou Michalovou a profesorem Černým na výměnný výjezd do Norimberka.  Přinášíme vám jejich reportáž z prvních tří dnů pobytu!

Po pondělní náročné cestě z Prahy a zběžné večerní procházce Norimberkem následovala opravdu poctivá úterní prohlídka místních pamětihodností s velmi milou průvodkyní. Tolik hrázděných domů pohromadě jsme ještě asi nikdy neviděli! Dostali jsme se i do jejich útrob, ve dvoře jednoho z nich jsme pak ze studny vytahovali rumpálem vodu. Její hloubku jsme při znalosti základních fyzikálních zákonů spočítali na 25 metrů, čímž to zdravíme do Prahy paní profesorku Váchovou.

Zajímavé a v mnohém poučné byly i místní pověsti o ochmelcích, stejně tak prohlídka místní plzeňské hospody (zvenku), která nám dala v jednom z zdejších zákoutí hrdě vzpomenout na naši domovinu a na to, co dala Evropě a lidstvu.

Do dvorků místních hrázděných domů jsme se dostali díky paní průvodkyni i ve Weissgerbergasse, kde ve středověku sídlili především řemeslníci. A po prohlídce norimberských Benátek na řece Pegnitz jsme došli až … ke Karlovu mostu, přesněji tedy ke Karlovým mostům, protože tady mají hned dva mosty toho jména. 🙂

Megalomanství stavitele Alberta Speera, který na Hitlerovo zadání postavil obrovský areál pro  oslavu nacistických triumfů, jsme na vlastní kůži zažili na Zeppelinově pláni za městem. Místo dnes slouží jako památník a díky výkladu pana prof. Černého a nedalekému dokumentačnímu středisku pak bylo možné se s jeho osudem seznámit podrobněji.

Středa se nesla ve znamení návštěvy Muzea Albrechta Dürera, který se v Norimberku narodil a strávil zde celý svůj život. Studenti byli úžasně soustředění a projevili neobyčejný zájem . Viděli jsme praktickou ukázku tvorby tisku a mědirytiny tak, jak se prováděly v 16. století. Tuto ukázku bohužel nemáme zdokumentovanou, protože jsme všichni byli tak zabráni, že jsme si nestihli udělat ani jednu fotku.

Pokračování příště!

AM.