Otevíráme dveře do výtvarné výchovy primy a sekundy vyučované online.
Otevíráme je tématem „Dveře“. Navazujeme na jarní cyklus focení. Tehdy jsme hledali vlastní výtvarnou odpověď na čtyři různá témata: „Můj život s rouškou“, „Světlo a stín“, „Cesta“ a „Voda je krásná“.

Autorské fotografie studentů primy a sekundy pod vedením paní profesorky Smolkové by měly ukázat, jak různě a tvořivě se dá uchopit totéž téma.