Nové složení Rady školy GEVO

Vážení rodiče, milí studenti,
 
v minulém týdnu se uskutečnily volby do Rady školy GEVO. Voleb se na Sázavské zúčastnilo celkem 66 voličů z řad plnoletých studentů a zákonných zástupců neplnoletých studentů. Počet platných hlasů byl 64. Voliči vybírali mezi 3 kandidáty a se ziskem 53 % byl zvolen Jan Vavřina.
 

… více