Vážení rodiče,
podle harmonogramu a prováděcí vyhlášky, kterou MŠMT vydalo k přijímacímu řízení, se přijímací zkoušky uskuteční v první polovině června (viz příloha).

Školní část proběhne v termínech 4. a 5.6. (čtvrtek a pátek). Vyhláška stanovuje, že uchazeči skládají školní zkoušky v prvním termínu ve škole, kterou uvedli na prvním místě, ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na druhém místě. Následovat bude jeden společný termín státní jednotné přijímací zkoušky, a to 9.6. (úterý). Uchazeč přijde skládat tuto zkoušku na školu, kterou na přihlášce uvedl na prvním místě.
V této nestandardní době také MŠMT rozhodlo o navýšení času – délky trvání testu. Test z českého jazyka a literatury bude trvat 70 minut (navýšení o 10 minut), test z matematiku bude trvat 85 minut (navýšení o 15 minut). Uchazeči s posudkem s pedagogických poraden budou mít dle příslušného doporučení další navýšený čas.
Další významnou změnou je, že neúspěšný uchazeč nebude moct podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Institut odvolání se nahrazuje možností podat žádost o nové rozhodnutí, o které rozhoduje ředitel školy.
Všechny důležité informace a podrobnosti k průběhu a organizaci přijímacího řízení ve škole Vám zašleme v pozvánce, kterou budeme rozesílat příští týden.
Jan Teplý
ředitel školy