Milí účastníci GEVO GAMES 2020,

děkujeme vám za váš zájem se po dlouhých měsících zúčastnit konečně offline sportovní akce. Protože se na její organizaci vztahují stále určitá hygienická organizační opatření, rádi bychom vás proto na ně předem upozornili.

 1. Pokud účastník neodevzdával potvrzení o bezinfekčnosti na některé z předchozích třídních akcí a GEVO GAMES je jeho první akce po koroně, je jeho odevzdání podmínkou účasti. Formulář je k dispozici na tomto odkaze. Potvrzení může být přepsané ručně (rámeček, body 1. a 2.) a vždy musí být podepsáno zákonným zástupcem. Plnoletí studenti mohou podepisovat potvrzení sami.
 2. Na akci v rámci možností dodržujete rozestupy a omezte osobní kontakt – podávání ruky, objímání, atd.
 3. Pokud se budete pohybovat ve skupině mimo sportoviště, doporučujeme vzhledem k vyššímu počtu účastníků použití roušky.
 4. V areálu bude u každého hřiště a u kiosku k dispozici dezinfekce.
 5. Dbejte na to, aby vaše osobní věci – dresy, láhve, ručníky, atd. nepřišly do kontaktu s dalšími účastníky a jejich osobními věcmi.
 6. Ve sportovním  areálu Mikulovka jsou k dispozici sprchy. Jejich použití je na vlastním zvážení každého účastníka.
 7. Začátek akce neproběhne hromadně jako každý rok, ale rozptýlíte se po hřišti ve vzdálenosti 1,5m. Tam si vyslechnete instrukce. Pravidla jednotlivých her budou upřesněna garanty na začátku.

Dále k organizaci:

 1.  Registrace týmů probíhá od 8,30 do 9,00 u kiosku. Tým a jeho název registruje jeho kapitán/kapitánka poté, co dorazí všichni členové týmu.
 2. Každý tým povinně deleguje jednoho rozhodčího.
 3. Jeden hráč se může účastnit více disciplín (např. fotbal a beachpřehazka, fotbal a pétanque). V případě časové kolize ale nečekáme a družstvo nastupuje bez hráče, který se účastní jiné hry.
 4. Tým nemá povinnost mít svůj vlastí míč, ale je to výhodou. Koule pro pétanque půjčujeme.
 5.  Po společném úvodu se týmy rozejdou s garanty jednotlivých sportů pro upřesnění pravidel a pravidel pro pískání.
 6. Garanti jednotlivých sportů jsou:
  beachvolejbalová přehazovaná – J. Žižka
  beachvolejbal – J. Žižka
  fotbal mladší – J. Brožek
  fotbal dívky – J. Brožek
  fotbal starší – M. Řezáč
  pétanque – K. Spáčilová

Na ně se také obracejte v případě dotazů a časového harmonogramu.

7. V areálu je po dobu turnaje k dispozici kiosek s možností nákupu běžných nápojů a teplým i studeným občerstvením přes okénko.
8. V areálu můžete využít šatny pro převlečení.
9. Lisovky (boty se špunty a pevnou podrážkou) pro fotbal jsou povoleny.
10. V případě nepříznivého počasí může být akce odvolána.