Na základě autoremedury postupují mezi přijaté ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia šk. r. 2018/19 tito náhradníci s tímto registračním kódem v uvedeném pořadí:

ke dni 16. 5. 2018
8091
8032
8057

ke dni 15. 5. 2018
8013
8079
8028

Nové rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy od 17.5. každý pracovní den od 8 do 14,00 hod.

V Praze dne 16. 5. 2018
Mgr. Jan Teplý, ředitel Gymnázia Evolution Sázavská


Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání

od 1. 9. 2018 do 1. ročníku

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou některých předmětů v anglickém jazyce

Pořadí Přidělené registrační číslo přijat / nepřijat / náhradník
1. 8114 přijat(a)
2. 8023 přijat(a)
3. 8157 přijat(a)
4. 8108 přijat(a)
5. 8142 přijat(a)
6. 8130 přijat(a)
7. 8127 přijat(a)
8. 8149 přijat(a)
9. 8002 přijat(a)
10. 8123 přijat(a)
11. 8128 přijat(a)
12. 8064 přijat(a)
13. 8056 přijat(a)
14. 8129 přijat(a)
15. 8054 přijat(a)
16. 8118 přijat(a)
17. 8113 přijat(a)
18. 8007 přijat(a)
19. 8013 přijat(a)
20. 8079 přijat(a)
21. 8028 přijat(a)
22. 8091 přijat(a)
23. 8032 přijat(a)
24. 8057 přijat(a)
25.  —
26. 8034 nepřijat(a) – náhradník(ice)
27. 8156 nepřijat(a) – náhradník(ice)
28. 8042 nepřijat(a) – náhradník(ice)
29. 8001 nepřijat(a) – náhradník(ice)
30. 8031 nepřijat(a) – náhradník(ice)
31. 8096 nepřijat(a) – náhradník(ice)
32. 8122 nepřijat(a) – náhradník(ice)
33. 8026 nepřijat(a) – náhradník(ice)
34. 8006 nepřijat(a) – náhradník(ice)
35. 8104 nepřijat(a) – náhradník(ice)
36. 8045 nepřijat(a) – náhradník(ice)
37. 8055 nepřijat(a) – náhradník(ice)
38. 8117 nepřijat(a) – náhradník(ice)
39. 8135 nepřijat(a) – náhradník(ice)
40. 8152 nepřijat(a) – náhradník(ice)
41. 8022 nepřijat(a) – náhradník(ice)
42. 8048 nepřijat(a) – náhradník(ice)
43. 8021 nepřijat(a) – náhradník(ice)
44. 8119 nepřijat(a) – náhradník(ice)