Zveřejňujeme aktualizaci přijatých uchazečů ke studiu ke dni 19. 6.

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2020 do 1. ročníku

obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium s rozšířenou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický

Pořadí Přidělené registrační číslo Body Výsledek řízení
1. 8153 150 přijat(a)
2. 8045   přijat(a)
3. 8089   přijat(a)
4. 8082   přijat(a)
5. 8133   přijat(a)
6. 8095   přijat(a)
7. 8142   přijat(a)
8. 8145   přijat(a)
9. 8056   přijat(a)
10. 8116   přijat(a)
11. 8144   přijat(a)
12. 8107   přijat(a)
13. 8021   přijat(a)
14. 8024   přijat(a)
15. 8040   přijat(a)
16. 8147   přijat(a)
17. 8125   přijat(a)
18. 8129   přijat(a)
19. 8071   přijat(a)
20. 8079   přijat(a)
21. 8080   přijat(a)
22. 8105   přijat(a)
23. 8136   přijat(a)
24. 8018 126 přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:  19. 6. 2020

V Praze 19. 6. 2020

Mgr. Jan Teplý – ředitel Gymnázia Evolution Sázavská

 

web - prijati_19_6