Náhradní a opravné termíny – English resits

Pravidla a termíny pro psaní náhradních a opravných testů (2018/2019)

Termíny pro náhradní a opravné testy jsou společné pro profesory/ky B. Beebe, M. Emmett, A. Grayston, R. Grayston, O. Mandlerová, B. Míková, Jake O’Donnell and J. Slavíková. Je jedno, který z učitelů zrovna ten den test zadává, protože bude mít připraveny podklady pro zadání testů všech výše jmenovaných učitelů.

Na testy se studenti zapisují v elektronicky podávaném formuláři; odkaz na něj najdete u jmen daných učitelů na webu Gevo Jižní Město v sekci Kontakty.

Pravidla:

 • Student může využít kterýkoliv termín pro náhradní a opravné testy, nejpozději však do měsíce od termínu řádného testu. Pokud v této době student test bez řádné omluvy* neabsolvuje, nemá již šanci si jej napsat (což v případě neabsolvování náhradního testu znamená hodnocení 0 %).
 • Řádná omluva: a) předem – písemně (e-mailem zaslaným zadávajícímu učiteli) nejméně pět dní před koncem termínu;
                               b) dodatečně (v případě déle trvající nemoci) v omluvném listu s razítkem od lékaře
 • Zápis na konkrétní termín je možný nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před daným termínem. Výjimky může v mimořádných případech povolit zadávající učitel.
 • V jednom termínu lze psát pouze jeden test. Kdo se do zápisového archu zapíše na dva testy najednou bez takové domluvy, bude z archu zcela vyškrtnut.
 • Na jeden termín se může zapsat maximálně 10 – 20 studentů. Nenechávejte proto zápis na poslední chvíli!!! Omlouvat se tím, že již je „plno“ nelze, je Vaše chyba, že jste se nezapsali včas.
 • Po přihlášení se na test se tento test stává povinným, a pokud se na něj nedostavíte, je potřeba se omluvit stejně, jako když nepřijdete do hodiny.
 • Kdo se neomluví předem (aspoň 1 pracovní den před termínem), dostává z testu automaticky 0 %. Pokud se nelze omluvit předem (náhlé zdravotní potíže), je potřeba přinést omluvenku s razítkem lékaře.
 • Náhradní testy mohou být oproti řádným testům obměněny, ale jsou stejně náročné jako testy řádné. Opravné testy jsou náročnější než testy řádné.
 • V případě opravy se započítává lepší známka.
 • Do Pravidel se nikdy nevejde všechno, život přináší nečekané situace studentům i učitelům. Téměř všechno se ale dá řešit včasnou domluvou!!!

Zápis na termíny:

Zde si můžete zkontrolovat, zda  a na kdy jste se přihlásili.

Pro přihlášení musíte být přihlášeni ke školnímu mailu!