Jak jsme Vás již informovali, náš student Adam Škvor byl jedním ze zástupců ČR  na prvním Globálním summitu mládeže (Global Youth Summit). Své poznatky shrnul do následující zprávy:

GYS feedback

Když mě profesor vyzval, abych popsal (online) Global Youth Summit, ze kterého jsem se právě „vrátil“ nebyl jsem si přesně jistý co na to mám říct. Je to jako když se člověk poprvé dostane za hranice Evropy a žasne nad novou kulturou. Otevřela se přede mnou nová skupina mladých lidí, kteří se snaží dělat svět lepším místem, řeší světové problémy všeho druhu a chtějí své dosavadní zkušenosti rozšířit mezi ostatní.

Významem tohoto summitu bylo inspirovat a aktivovat lidi mezi 16 – 30 roky v různých oblastech – duševní zdraví, sociální činnost, ekologie, trh práce, nebo třeba v hnutí za rovnoprávnost.

Summit začal pátek 23.4.2021 v 15:30 a skončil v neděli v 17:00. Celkově jsem strávil zhruba 30hodin (od rána až do pozdní noci) posloucháním a zapojováním se do přednášek na mnoho témat (harmonogram summitu níže). Ať už mluvil předseda Světové zdravotnické organizace (WHO), členové Organizace spojených národů (UN), nebo zastupitelé jiných organizacích, jednalo se většinou o velmi inspirativní příběhy, přednášky a rady.

Navštívil jsem celkem 22 přednášek na různá témata. Některé byly zajímavější než druhé a některé dávaly podobné informace – ale jinými slovy. Vybral jsem ty nejzajímavější a nejdůležitější věci z celého summitu napříč všemi obory, protože si myslím, že stojí za to nenechat si tyto informace od odborníků jen pro sebe.

Střet budoucího trhu práce s umělou inteligencí

Svět se nyní mění neuvěřitelně rychlým tempem. Vznikají nové práce, přičemž některé starší zanikají. Člověk se proto musí rychle přizpůsobit novým podmínkám, novému světu, aby se v něm neztratil a aby v něm vyniknul. Na summitu se hodně diskutovalo o implementaci umělé inteligence (UI) mezi zaměstnance. Hodně lidí se toho bojí a vnímají to negativně a skepticky. Nutně ale podotknout, že UI neznamená, že se rapidně sníží právní uplatnění. Právě naopak. Ve finále UI převezme některé paměťové, analytické a jiné obory. Nicméně současně s tím vytvoří mnohem nových druhů příležitostí. Nyní se spekuluje o tom, že 1.8 mil. typů pracovních uplatnění zanikne ale zároveň 2.1 mil. naopak vznikne. UI nikdy nebude vytvářet rozhodnutí, budou nám ale s rozhodnutími pomáhat (např. UI nyní dokáže zanalyzovat rentgenový snímek lépe než člověk, ale člověk je ten, kdo provede konečné rozhodnutí).

Výběr kariéry

Na summitu se objevily otázky k výběru budoucího povolání. Mně samotnému byla jedna moje otázka na toto téma před širokým publikem zodpovězena. Obrovské množství lidí včetně mě v maturitním nebo předmaturitním ročníku stále neví, v jakém oboru se v budoucnu vyprofilují. Podobná odpověď od různých přednášejících byla pro mě šokující. Cesta k úspěchu neznamená mít naprosto přesný plán, podle kterého se budete řídit. Odhaduje se, že 85 % prací, které budou existovat v roce 2030 nebyly ještě objeveny. Hledejte proto věci či obory, které Vás baví a přináší Vám radost. Buďte ta nejlepší verze sama sebe. Překonávejte překážky a chopte se všech příležitostí, které Vám život nabídne. Vyzkoušíte nové věci, zlepšíte si v určité oblasti a nikdy nevíte co Vám toto přinese, či kam se díky této příležitosti dostanete. Nevytvářejte na sebe tlak, je normální, že lidé neví přesně co chtějí dělat.

Životní prostředí a globální oteplování

V této přednášce se hlavně probíraly známé věci např. o tom, že lidská činnost má do jisté míry zásah na klimatickou změnu. Nicméně se poté objevily 2 nové zajímavé myšlenky. Ta první je uvědomit si, do jaké míry má zdravé prostředí vliv na naší životní pohodu (well-being). Pro někoho, jako třeba mě to může znamenat hodně a jít si zaběhat na čerstvý vzduch do čistého lesa mi vždy zvedne náladu. Pro někoho to nemusí být tak významné. Nicméně nikdo by asi nechtěl jít ven do znečištěného ovzduší, či naprosto znečištěného parku. Druhá věc navazuje na globální oteplování. Prof. Bíža na 4. dni filmového festivalu ke dni země sdílel článek o tom, jak barvení střech, či zdí na bílo může mít pozitivní dopad na globální oteplování. Když jsem se na to zeptal odborníků, tak mi to potvrdili. Bílá barva absorbuje méně tepla, proto je uvnitř domu chladněji a domácnosti mohou snížit spotřebu klimatizací (které jsou vnímány velmi negativně, co se živ. pros. týče). Bílé střechy využívají lidé na středním východě a této změny se chopilo i město New York.

Soft skills

Toto anglické sousloví se objevilo snad v každé druhé přednášce. Soft skills jsou dovednosti jako komunikace, spolupráce, leadership, kreativita, řešení problémů, kritické myšlení, naslouchání druhých, přizpůsobení se apod. Několik lidí se shodlo na tom, že to budou klíčové vlastnosti budoucnosti, možná i kvůli tomu, že lidé v této době tyto dovednosti ztrácí. Soft skills mohou být náročné na naučení, nicméně se naučit dají. Dobrým začátkem a pro studenty našeho gymnázia asi tím nejlepším je zúčastnit se Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Sám se tohoto programu účastním a právě díky němu jsem dostal příležitost reprezentovat ČR na tomto summitu. Dofe je mimoškolní aktivita, která vás posune v několika směrech také díky ní si můžete vaše soft skills vylepšit. Dále to mohou být jakékoli činnosti, které vás dostanou z vaší bubliny. Mohou to být například různé dobrovolnické činnosti, summity (nejjednodušší volbou pro pražské studenty je Pražský Studentský Summit), nebo konference. Ostatní účastníci summitu  nejvíce oceňovali Model United Nations, díky kterému se prý zdokonalili zejména v kritickém myšlení. Jak vidíte, možností je opravdu mnoho a to jsem zmínil pouze zlomek ze všech. Snažit se zlepšit co nejvíce v soft skills je určitě jeden z hlavních závěrů celého summitu.

Global Youth Solutions, Social Action

Pandemie COVID-19 vytvořila několik problémů. Na každý problém ale existuje řešení. Vytvořte si projekt (ať už samostatně, nebo v teamu), který bude řešit některý problém, který byl způsoben pandemií a mohl by se ho snažit vyřešit. Ať už to jsou dezinformace, duševní zdraví, přísun vzdělání nebo čemukoliv jinému, vytvořte tento projekt a požádejte o grant na https://globalyouthmobilization.org/local-solutions/ ve výší od $500 – $5000. Pokud se necítíte na tvorbu svého vlastního projektu, můžete se zapojit například do projektu Million Hands, který vás k samotnému problému a částečnému řešení rovnou navede. „Local solutions lead to global change“.

Celý summit byl poměrně náročný. Prodloužený víkend strávený od rána do noci opět před obrazovkou počítače byl vyčerpávající, ale toho času nelituji a jsem rád, že jsem byl na tento summit vybrán.

Nikdy bych nevěřil, že se díky DofE dostanu na tak inspirativní celosvětový summit. Myslím, že to potvrzuje to, že když se člověk chopí všech příležitostí, které ho obklopují, tak ho některá zavede mnohem dále, než by na začátku čekal.

Adam Škvor