V minulém týdnu jsme si udělali výlet do pražského Planetária. Na programu byla tvorba pracovních listů pro další ročníky a pohroužení se do záhad temné hmoty.