Ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci proběhl na naší škole workshop o problematice migrace. Součástí akce byli hosté paní Zvjezdana z bývalé Jugoslávie a pan Aslam z Pákistánu. Naši studenti tak měli jedinečnou možnost získat nové úhly pohledů v této, v poslední době tolik diskutované, problematice.