Čekáme na zítřejší rozhodnutí vlády, zda bude obnovena prezenční rotační výuka na 2. stupni základních škol. Pokud bude obnovena, půjdou do školy studenti 1.A a 2.A. Výuka bude probíhat podle platného běžného rozvrhu. O úpravách budeme informovat emailem studenty a rodiče po případném schválení v průběhu pátku.

Ve středu a ve čtvrtek bude výuka výrazně narušena přijímacím řízením. Ve středu bude online rozvrh omezen a ve čtvrtek výuka podle rozvrhu nepoběží, ale studenti se budou moci přihlásit do diskuzních kabinetů napříč celou školou. Jednotlivá témata a zápis do diskuzních kabinetů bude umožněn od pondělí přes SIS.