Na poslední třetinu dálkové výuky jsme připravili trochu jiný model výuky. Nyní se postupně zaměříme na jednotlivé předměty, abychom společně dokázali uzavřít jednotlivé kapitoly a témata tohoto školního roku.

Rozvrh se bude v každém týdnu trochu měnit, protože do konce června proběhnou malé maturity, obhajoby ročníkových prací, přijímací zkoušky ve státním i školním kole, písemné a ústní maturity, které musí učitelé také zadat a odzkoušet.