V pondělí 15. června začíná ústní část maturit. Přejeme všem studentům posledního ročníku, ať jim to vyjde. Pro ostatní třídy máme opět připravenou kombinovanou formu výuky online a nabídka venkovních aktivit. I když v poněkud omezené míře, protože naší prioritou je zabezpečení řádného průběhu závěrečných zkoušek.

Zadání práce 3 v době přerušení docházky do školy - týden 15.-19.6