V týdnu od 1. do 5. června ve škole probíhají státní písemné maturitní zkoušky a školní kolo přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že na některé dny potřebujeme až 8 učitelů, abychom mohli tyto zkoušky zajistit, je upraven i rozvrh pro současné třídy. Od dalšího týden připravujeme i možnost společných aktivit mimo školu. Zatím zkoumáme, jaké přesné pokyny musíme dodržet pro jejich spuštění.

Zadání práce 3 v době přerušení docházky do školy - týden 1.-5.6.